Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool avab 2023. aasta septembris uue võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava. Uue õppekava eesmärgiks on koolitada insenere ja tippspetsialiste, kellel on võimalus töötada arendajana IKT valdkonnas ja targa tellija või kasutajana mitte-IKT valdkondades, kus on kasvav vajadus kommunikatsioonitehnoloogiate tippspetsialistide järele.

Laual on väikesed antennid ja selle kohal on arvutiekraan.
Eesti tööjõuturu analüüs näitab kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas jätkuvat IKT spetsialistide nõudluse kasvu. Valdav osa IT- ja kommunikatsioonitehnoloogiate arendusi tellitakse praegu IKT-sektorist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu asekantsleri Luukas Kristjan Ilvese sõnul on kommunikatsioonitehnoloogiate spetsialistide koolitamine strateegiliselt tähtis Eesti riigi kaitsevõimele ning julgeolekule. "Samuti vajavad tipptasemel teadmistega IKT valdkonna inimesi Eesti ettevõtted ja majandus laiemalt. Nende puudumine või vähesus näpistaks valusalt kogu riigi ja kohaliku ettevõtluse arengut, kuna elame võrgustunud maailmas, kus kommunikatsioonitehnoloogiad ja -teenused on üliolulised erineva info edastamisel, turvamisel ning haldamisel.”

Õppekava juhi Andres Eegi sõnul näitab Eesti tööjõuturu analüüs kommunikatsioonitehnoloogiate valdkonnas jätkuvat IKT spetsialistide nõudluse kasvu. “Valdav osa IT- ja kommunikatsioonitehnoloogiate arendusi tellitakse praegu IKT-sektorist. See tähendab, et vajame pädevaid IKT spetsialiste ettevõtetesse, kes vastavaid teenuseid ja lahendusi tellivad. Vajame inimesi, kes suudavad eri majandussektorite vajadustest ja tegevuspõhimõtetest lähtudes luua ja tellida innovaatilisi tehnoloogilisi lahendusi,” lausus Eek.

Eegi hinnangul on uue õppekava väärtus laiem vaade valdkonnale tervikuna koos erialase teadmistepagasiga, mille tudeng kahe aasta jooksul omandab. “Õppekava valikainete abil on õppijal võimalik koostada erinevaid õpiradasid vastavalt soovitud kompetentside profiilile.”

Õppekava juhi sõnul annab õpetamisele olulise täienduse veel sel aastal käivituv akadeemiline 5G võrk, mida kasutatakse nii õppetöös kui teadus-arendustegevuses. Võrk võimaldab katsetada ja uurida erinevaid teenuste lahendusi nii võrkude, teenuste platvormide kui lõppkasuaja tasandil.

Sisseastumine juba käib!

Võrgutehnoloogiate ja -teenuste magistrikava koolitab insenere ja tippspetsialiste nii IKT sektori jaoks kui ka teiste majandussektorite tarbeks. Lisaks arendajatele on Eestis kiirelt kasvamas nõudlus tarkade tellijate järele, kes suudaksid kavandada ja arendajatelt tellida innovaatilisi kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid lahendusi digitaliseerimiseks mitte-IKT sektoris.

Esita avaldus hiljemalt 4. juuliks kella 12:00ks.

Laeb infot...