Tallinna Tehnikaülikool

Esmaspäeval, 13. detsembril algas kandideerimine Tallinna Tehnikaülikooli uutele mikrokraadikavadele, millel õppetöö käivitub jaanuari lõpus. Kokku avab ülikool kevadsemestril 16 mikrokraadikava, mis on suunatud töötavatele täiskasvanud õppuritele. 

24. jaanuaril alustavatel TalTechi mikrokraadikavadel pakutakse võimalust omandada süvendatud teadmisi puidu- ja puidutehnoloogia, füüsika, hooneautomaatika, digitaalse tootmise, jätkusuutliku rõivatootmise, personali värbamise, merenduse, keskkonnatehnoloogiate, taastuvkütuste, elektroenergeetika, konstruktsioonide arvutuste ja veel mõnedel insenerivaldkonna õppekavadel. 

Õppimine TalTechis

Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev kutsub õppima kõiki, kes on varasemalt omandanud teadmised samal või sellega lähedalt seotud erialal ja kes soovivad end täiendada. "Teadmised inseneriharidust nõudvatel erialadel vananevad täna keskmiselt iga 3–5 aastaga," ütles Sergejev. "Õppekavad lähtuvad kõrgharidusega inseneride kutsestandarditest ja annavad edasi uuemaid teadmisi antud valdkonnas."

Esimest korda on mikrokraadide valikus ka TalTech Eesti Mereakadeemia õppekavad. Kevadsemestril saab alustada õpinguid kahel õppekaval merekartograafia ja meresõidu ohutuse baaskursusel ning kala ja mereandide õppekaval. „Meie mikrokraadikaval omandatakse baasteadmised navigatsioonikaartide koostamisest ning ohutu laevaliikluse tagamise põhimõtetest," ütles merekartograafia ja meresõidu ohutuse kavajuht dotsent Inga Zaitseva-Pärnaste. Sellel mikrokraadikaval õppima asumiseks ei ole erialased eelteadmised vajalikud. Kala ja mereandide mikrokraadikava on sobivam kogenumale ja teadlikumale õppijale, keda huvitab, millised on õiged kala ka mereandide töötlemisvõtted ning kuidas seda protsessi juhtida.

Virumaa Kolledž pakub Kohtla-Järvel sellel kevadel kaheksat mikrokraadikava, mis ulatuvad elektroenergeetikast ja elektriskeemide projekteerimisest kuni keskkonnatehnoloogiate, CAD-tarkvara kasutamise ja IT-süsteemide administreerimiseni. "Oleme teinud aktiivset tööd kohalike ettevõtetega ja selgitanud välja nende ootused ja vajadused," ütles Virumaa Kolledži direktor Mare Roosileht. "Huvi nimetatud mikrokraadikavade vastu on üles näidanud nii Eesti Energia kui ka Viru Keemia Grupp, kes on valmis oma töötajaid nendele kavadele suunama," lisas ta.

TalTechi mikrokraadikavadel toimub õppetöö koos tudengitega, samas on õppekavad koostatud selliselt, et nende maht oleks sobilik tööl käivatele õppuritele. Mikrokraadikava maht on 12–24 ainepunkti, mis läbitakse kahe kuni kolme semestri jooksul. Mikrokraadikava lõpetajad saavad ülikooli täiendusõppe tunnistuse ja võimaluse jätkata tasemeõppes. Käesoleval sügisel alanud TalTechi mikrokraadikavadel õpib tänaseks üle 80 õppuri.

Täiendav info: taltech.ee/avatud-ope

Laeb infot...