Tallinna Tehnikaülikool

Tööturu vajadustele vastamiseks laienevad infotehnoloogia õppimisvõimalused merenduse valdkonda läbi tänavu Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemias avatud uue merenduse digitaliseerimise magistriõppekava.

Merenduse ja infotehnoloogia ühendamise vajadus on programmijuht Mari-Liis Tombaki sõnul saanud kinnitust tööandjatelt ja ka valdkondlikest uuringutest.

„Juba praegu on sadamais ja merendusettevõtteis tarvis juurde inimesi, kes oskavad orienteeruda ka IT-valdkonnas,“ ütles Tombak. „Teisalt võib eelneva infotehnoloogiataustaga inimesele merendusvaldkonna tundma õppimine olla suurepärane arenguvõimalus. Õppekava teeb tihedat koostööd sektoriga ja seega võiks arvata, et lõputöödes käsitletakse lisaks praegustele ka tulevikus esineda võivaid probleeme.“

Lõpetanuil on võimalik asuda tööle Eestis või rahvusvaheliselt nii kalda- ja sadama- kui ka teistes merendusettevõtetes. Samuti avalikus sektoris valdkonna arendaja ja koordineerijana.

„Merendus ja digitaliseerimine pakuvad võimalusi mõlema valdkonna kogemusega inimestele, kuid kumbagi ala põhjalikud teadmised pole kooli sisse saamisel eelduseks,“ ütles Tombak. „Sisseastujal võiks olla siht, mis tulemuseni ta tahaks jõuda ja selle võiks kirja panna, aga kuidas seda saavutada, saame koos kujundada. Nii et julgustan kõiki õppima tulema.“

Õpingute jooksul saadakse põhjalikud teadmised programmeerimisest, meremajandusest ja keskkonna jätkusuutlikkusest. Eesmärk on anda tudengitele arusaam ettevõtluse olemusest ning põhiteadmised meretranspordi kaubavoogudest, laevandusturgudest ning merendusettevõtete strateegiatest.

Programmis on valikainetena erineva tasemega infotehnoloogia kursused, kust tudengid saavad vastavalt enda eelnevale haridusele ja tööalasele kogemusele sobiliku valida. Koostööd tehakse MarineHäkk-iga, mis on merenduse valdkonna häkaton, kui leitakse jätkusuutlikke ja keskkonnasäästlikke tulevikulahendusi.

Merenduse ja infotehnoloogia integreeritud õppe abil antakse arusaam merenduse digitaliseerimisest, merendussektori majanduslikest ja keskkonnaalastest väljakutsetest, kus võiks infotehnoloogia abil protsesse parandada. Lisaks küberjulgeoleku ja programmeerimise rakendamisest merendusvaldkonna ettevõtetes. Õpingute käigus luuakse eeldused haridustee jätkamiseks doktoriõppes mõnd teemat süvitsi edasi uurides ja arendades.

Laeb infot...