Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) avas vastuvõtu sellel sügisel alustavatele mikrokraadikavadele, valikus on rekordiliselt 48 mikrokraadikava. Uute kavadega tulid välja kõik teaduskonnad, mereakadeemia ja ülikooli regionaalsed kolledžid.  

TalTechi tudengid loengus
TalTechis saab valida rekordiliselt 48 mikrokraadi õppekava vahel

"Mikrokraadikavad on täiskasvanud õppurite seas hästi vastu võetud ja see annab meile julgust avada vastuvõtt nii paljudel mikrokraadikavadel," ütles TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg. „Mikrokraadide eeliseks on lühem õpiaeg ja võimalus täiendada end valitud erialal või valida uus elukutse."

Tallinna Tehnikaülikooli mikrokraadikavad on mahus 12–36 ainepunkti ja kava läbimise aeg on üks kuni kolm semestrit. Omandatud teadmised saab edasi kanda tasemeõppesse, paljud mikrokraadikavad võimaldavad jätkata õpinguid ka magistrikraadi omandamiseks. Mikrokraadikavad on loodud ülikooli tasemeõppeainete baasil.

Eelmisel sügisel erakordselt populaarseks osutunud programmeerimise mikrokraadikava põhjal on IT-teaduskond koostanud 12-ainepunktilise õppekava Programmeerimine I, et võimaldada õppimist ka neil, kes on programmeerimisega vähem kokku puutunud.

Majandusteaduskonna mikrokraadikavadele on lisandunud Teenusedisain, Ettevõtlus ja Üleminek kestlikule toidusüsteemile.

Inseneriteaduskonnas on uute mikrokraadikavadena Ringmajandus ja materjalitehnoloogia, STEM õpetaja lisaeriala ning Hooneautomaatika ja energeetika.

Tartu kolledž pakub õppekavasid Moodulmajade projekteerimine ja ökodisain, Palkmajade ehitamine ja renoveerimine, Olelusring, tööstusökoloogia ja tööstuslikud ökosüsteemid ning Materjalide taaskasutamine ja ökodisain. Kuressaare kolledž avab vastuvõtu Turunduskommunikatsiooni ja -juhtimise ning Jätkusuutliku toitlustuskorralduse mikrokraadikavadel oma piirkonna täiskasvanud õppijatele. Virumaa kolledži üheksa mikrokraadikava on suunatud nii tööstustehnoloogia, automatiseerimise, keemilise analüüsi kui ka rakendusliku andmeteadusega seotud teadmiste omandamisele.  

Mikrokraadikavade vastuvõtt kestab 1. juunist 12. augustini, täpsemat teavet mikrokraadikavade kohta saab TalTechi kodulehelt taltech.ee/avatud-ope/mikrokraadid ja e-posti aadressilt avatudope@taltech.ee. Mikrokraadikavadel õppima asumise eelduseks on eelmisele haridustasemele vastav haridus, vastuvõetud saavad kinnituse õppima asumise kohta augusti lõpuks. Õppetöö Tallinna Tehnikaülikooli mikrokraadikavadel algab 29. augustil.

Laeb infot...