Tallinna Tehnikaülikool

27. oktoobril tähistas TalTech Eesti Mereakadeemia 103. sünnipäeva. Pidulikul vastuvõtul anti üle kaks Eesti Mereakadeemia teenetemärki ja Tallinna Tehnikaülikooli teenetemedali „Mente et manu“.

EMERA teenetemärgid
Madli Kopti, Anatoli Alop, Madli Vitismann

Madli Kopti on endine Eesti Mereakadeemia arendusdirektor, kellele omistati teenetemärk pikaajalise silmapaistva töö ja pühendumuse eest Eesti Mereakadeemias teadus- ja arendustegevuse eestvedamisel, uute teadussuundade käivitamisel ja Eesti merenduspoliitika kujundamisel.

Madli Vitismann on endine ajakirja  Meremees peatoimetaja (perioodil 1989-2000 ja 2018-2020) kellele omistati  teenetemärk Eesti merekultuuri ja -keele pikaajalise ja silmapaistva talletamise, edendamise ning vankumatu kaitsmise eest.

Lisaks anti üle Tallinna Tehnikaülikooli teenetemedali „Mente et manu“  Anatoli Alopile (EMERA dotsent/programmijuht merenduses) kellele omistati teenetemärk pikaaegse ja silmapaistva panuse eest Eesti Mereakadeemia ja merehariduse ning mereõiguse valdkonna arendamisel.

Laeb infot...