Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli rektor, NATO kiirendi DIANA tegevjuht ning teiste Eestist kaasatud organisatsioonide esindajad sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli. Kiirendi eesmärk on tuua alliansi julgeoleku ja kaitse huvides kokku liitlaste tugevused uute tehnoloogiate arendamisel ja kasutusse võtmisel.

Tallinna Tehnikaülikooli jaoks on oluline teha koostööd organisatsioonidega, mis toetavad ja edendavad tehnoloogilist innovatsiooni. Sõlmitud kokkuleppe kohaselt saavad NATO DIANA ärikiirendit läbivad ettevõtted kasutada ülikooli laboriteenuseid ja kompetentse.

Kiirendis arendatakse kahese kasutusega tehnoloogiaid, seega saab neid kasutatavad nii tsiviil- kui ka kaitseotstarbel. Üle alliansi rajatakse iduettevõtete kiirendivõrgustik, testkeskuste võrgustik ning usaldusväärse kapitali andmebaas.

Eesti jaoks on oluline koostöö ja info jagamine liitlastega nii terrorismivastases võitluses ja küberjulgeolekus kui ka murranguliste tehnoloogiate arendamisel ja kasutuselevõtmisel.

Eesti kiirendit hakkavad ellu viima teadus- ja ärilinnak Tehnopol koos Tartu Teaduspargi ja ärikiirendi Startup Wiseguys’iga. DIANA kiirendite võrgustikuga ühendatakse mitu siinset uute tehnoloogiate testimiskeskkonda: Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, sihtasutus CR14, Kaitseväe Akadeemia, ettevõte Milrem Robotics, Lennuakadeemia ja Sisekaitseakadeemia.

Otsus luua NATO innovatsioonikiirendi DIANA tehti 2021. aasta juunis. Lisaks Eestile avatakse tänavu DIANA kiirendid ka Itaalias Torinos, Taanis Kopenhaagenis ja Ameerika Ühendriikides Seattle’is ja Bostonis.

Laeb infot...