Tallinna Tehnikaülikool

Möödunud sügisel startis TalTechis esmakordselt teaduspõhiste ideede ettevõtluses rakendamist toetav programm TalTech DeepEST. Kolm kuud väldanud hargettevõtete arenguprogrammi eesmärk on toetada ülikoolist võrsuvate uute süvatehnoloogiliste ettevõtete sündi ja aidata neil kiiremini jõuda turu- ja investorvalmiduseni. Programmis osales 20 ettevõtlusesse pürgivat meeskonda, kellest 13 esitlesid jaanuari keskel toimunud lõppsündmusel oma teadusmahukaid äriideid. Tehnikaülikoolist väljakasvavate ettevõtete hulgas võidutsesid tervisetehnoloogia lahendused ja mehitamata autonoomne robotlaev. Arenguprogrammi lõpus toimunud demopäeval anti parimatele tiimidele välja 3 rahalist auhinda, eriauhinna pani välja Eesti Äriinglite Ühendus EstBAN. 

DeepEST finaali ühispilt
DeepEST finaali ühispilt

Esimese koha saavutas tiim Drug Hunter (www.drughunter.eu), kelle loodud tehnoloogia võimaldab teha narkootiliste ainete analüüsi süljest väljaspool laborit. Testiga on võimalik teada saada konkreetsed aineühendid ja nende kogused, mida testitav tarbinud on. Drug Hunter narkomeetri arenduse TalTechis käivitas Eesti Siseministeerium 2015. aastal eesmärgiga luua usaldusväärne vahend narkojoobe tuvastamiseks politsei igapäevatöös ja narkoreididel. Seega on tulevikus politseil võimalik liiklusjärelvalve raames ka narkojoovet kiirkontrollida. Tiim võitis ka Eesti Äriinglite Ühenduse EstBANi eriauhinna – kohtumise   EstBANi ingelinvestoriga. „Soovime narkomeetri turule tuua käesoleva aasta  jooksul,“ kommenteeris üks võiduprojekti autoritest Jekaterina Mazina-Šinkar tiimi tulevikuplaane. 

Teisele kohale tuli meeskond MindChip (www.mindchip.ee), kes arendavad tehisintellektil põhinevevaid autonoomseid robotlaevu. Robotlaevad suudavad tajuda ümbritsevat keskkonda ja täita etteantud ülesandeid ilma välise sekkumiseta. Sellistele nutikatele robotlaevadele saab merel anda mitmeid rutiinseid ja ajamahukaid ülesandeid. Näiteks võivad nad vedada pakke ja prügi väikesaarte vahel, sonardada veealust infrastruktuuri, otsida miine või monitoorida merekeskkonna parameetreid. Lisaks robotlaevale on meeskonnal arendamisel ka robotlaeva digitaalne kaksik, mis võimaldab tulevikus robotlaeva jaoks merel toimuvaid sündmusi ette ennustada, kaasates infot ka ülejäänud mereinfo süsteemidest. Ainuüksi Euroopas on juba ca 500 sadamat, kuhu loodavad robotlaevad võiks sobida, seega usub meeskond, et merendusvaldkonna tulevik on kindlasti robotite päralt. 

Kolmanda koha pälvis TalTechi tunnustatud teadlaste tiim Estvital, eesotsas Mart Mini ja Paul Annusega. Nende leiutis võib esmapilgul paista kui tavaline spordikell, kuid tegelikult on tegemist moodsa ja ülimalt kasuliku kaasaskantava monitoriga, mis suudab tuvastada mitmeid elulisi näitajaid nagu pulsilaine sagedust ja intensiivsust, samuti hingamise sügavust ja iseloomu. Seadet saab kasutada kirurgias avastamaks sisemist verejooksu patsiendi operatsioonijärgses ravis. See on väga tänuväärne toode, mida võiks kasutada ka patsiendi taastusperioodil pärast paljude haigusjuhtude intensiivravi. „Tervishoiuteenuse osutajad ja hoolekandeasutused on tunnistanud vajadust pideva 24/7 toimuva terviseseire järele, et ennustada ja vältida ohtlikke tagajärgi. Meie eesmärk on viia alustatud arendustööd loogilise lõpuni ja luua uus sertifitseeritud meditsiiniseade. Soovime jätkata elutähtsate näitajate analüüsil põhinevate lihtsate ja mittehäirivate monitoride loomist ka teiste probleemide usaldusväärseks tuvastamiseks,“ selgitas teadlane Paul Annus. Operatsioonijärgne periood vajab pingsat jälgimist, kuid kahjuks ei jätku selleks alati meditsiinipersonali. „Seade võimaldab automatiseerida jälgimisprotsessi, hoiatada ohu eest ja ära hoida võimalikke fataalseid juhtumeid. Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiaosakond – haigla juhid ja arstid on valmis intensiivseks koostööks,“ lisas Min.

„TalTechi teadlased lahendavad suuri ja päevakajalisi probleeme ning nende lahenduste rakendamine ettevõtluses toetab omakorda Eesti konkurentsivõime ning ühiskonna üleüldise heaolu tõstmist,“ kommenteeris Kaisa Hansen, TalTech uusettevõtluse keskuse juht ning kõnealuse programmi peakorraldaja. „Näeme ettevõtliku ülikoolina olulist rolli panustada aktiivselt ühiskonda, sealhulgas ettevõtluse arengusse. Oli rõõm näha, et programmi vastu on teadlastel suur huvi ning ülikoolist on võrsumas mitmeid lootustandvaid ideid, keda mentortoe abil edasi aidata saame,“ lisas Hansen. 

Lahendusi hindas tippekspertidest koosnev paneel, kuhu kuulusid: Yrjö Ojasaar (Change Ventures), Andrus Oks (Tera VC), Ivo Remmelg (Superherocapital), Kalev Kaarna (Superangel), Lev Dolgatsjov (EstBAN), Riivo Anton (United Angels VC, Civitta), Marcin Hejka (OTB Venture Capital), Pontus Stråhlman (Voima Ventures). 

Kaisa Hanseni sõnul võib kokkuvõtteks öelda, et programm oli edukas ning pälvis asjaosalistelt positiivset tagasisidet. „Kavatseme järgmisel hooajal programmiga jätkata ning selle kestvust pikendada, et saaksime erinevate teemadega rohkem süvitsi minna ning veelgi enam tiime aidata.” 

TalTech DeepEST arenguprogramm aitab teadlaste maailmamuutvad lahendused ühiskonda tuua! 

Laeb infot...