Tallinna Tehnikaülikool

TalTech ja Cranfeld Clinic OÜ sõlmisid sel nädalal koostöö raamlepingu, mille abil arendatakse Tallinna rajatava uue haigla jaoks uusi meditsiinitehnika- ja digitervise lahendusi, viiakse läbi alus- ja rakendusuuringuid ning panustatakse õppe- ja uusettevõtluse valdkonda.

Gert Jervan, Üllar Lanno, Tiit Land ja Jana Holmar
Allkirjastamisel osalesid IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan, Cranfeld Clinic OÜ juhatuse liige Üllar Lanno, rektor Tiit Land ja tervisetehnoloogiate instituudi direktor Jana Holmar.

Cranfeld Clinicu OÜ juhatuse liige Üllar Lanno sõnul on kogu meditsiinimaailm liikumas fundamentaalsel tasandil uude ajastusse ning nii tehnoloogia kui ka insenertehniliste lahenduste osatähtsus on valdkonnas vähemalt kaks korda suurem. 2028. aastal valmiva uue kliiniku juhi sõnul on TalTechil kõrge kompetents nii tuleviku digilahenduste, robootika, kui ka materjalitehniliste lahenduste osas. „Mõeldes biotoonilise käe, jala või 3D-prinditud naha või organi peale, siis kogu see valdkond on TalTechi töömaa ning seal tekib järjest rohkem neid kokkupuutepunkti, kus insenertehniline mõtteviis peab käima sama sammu meditsiinilise mõtteviisiga. Seetõttu võib eeldada, et tulevikumeditsiinis vajab arst enda kõrvale ka TalTechi kompetentsiga insenertehnilist tulevikuteadmistega professionaali ning valdkondade ülesed hübriidkompetentsid muutuvad värbamisel konkurentsieeliseks“ märkis Lanno.

TalTechi rektor Tiit Land lisas, et tervishoiu valdkond laiemalt vajab üha rohkem digitehnoloogiate alal kvalifitseeritud tööjõudu ja insenere, kes suudavad välja mõelda ja kasutada uusi digitervise ja meditsiinitehnikalahendusi, mis toetavad inimeste tervist ja haiguste ennetamist.

„Eesti on täna olukorras, kus meditsiinitöötajate vähesus, terviseteenuste kõrge hind ja vajadus tõhusama ning personaalsema tervishoiuteenuse järgi nõuab tervisetehnoloogiate laiemat rakendamist. TalTech on valinud tervisetehnoloogiad üheks teadus- ja arendustegevuse fookusteemaks, mis on olulisel kohal nii ülikooli õppetöös  kui ka teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuses. See tähendab, et kõikides meie teaduskondades tegeletakse moel või teisel tervisetehnoloogiatega ning saame nende paremal integreerimisel teha koostööpartneritega veelgi viljakamat koostööd,“ märkis Land.

Laeb infot...