Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool ja aktsiaselts Onninen sõlmisid koostöölepingu, mille suurimad sihid on Eesti riigi elu- ja töökeskkonna atraktiivsemaks kujundamine, riigi konkurentsivõime tõstmine, aga ka Eesti tuntuse tõstmine tehnoloogiariigina. Koostöös tegeletakse muu hulgas ka uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ning katsetamisega.

Raamlepingu kohaselt hõlmab koostöö teadus- ja arendustegevust, õppetööd, uusettevõtluse edendamist, aga ka teaduse ja ettevõtlikkuse populariseerimist. „Meie soov on alati olnud edendada laiemalt innovatsiooni ja kestlikku majandust, Tallina Tehnikaülikooli ja tehnilise hariduse toetamine on osa sellest,“ lausus AS Onninen juhatuse esimees Peeter Matt. „Saame pika kogemusega ettevõttena pakkuda oskusteavet, abi laborite sisustamisel ja ka praktikakohti. Seeläbi näeme võimalust tekitada Eestisse, eriti just energeetikavaldkonda, rohkem kompetentsi aktuaalsete lahenduste leidmiseks.“

Tallinna Tehnikaülikool pakub Onninenile alus- ja rakendusuuringuid ning erialaseid konsultatsioone, propageerib partneri tegevusega seotud erialade õpet, aga ka praktikat ja töötamist.

„Näen väga erinevaid ja ulatuslikke võimalusi ühendada tehnikaülikooli kompetents Onnineni pikaajalise praktilise kogemuse ning oskusteabega,“ tõdes inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev. „Saame liita nii taristu kui ka kõige väärtuslikuma ehk meie töötajate võimekuse, et anda tõuge inseneeria arengusse, näiteks energeetikas ja ehituses. Onnineni praktikakohad avavad tehnikavaldkonna tudengitele veel ühe võimaluse õppida oma ala ekspertidelt ning anda oma panus Eesti tuleviku kujundajana juba õpingute ajal,“ lisas Sergejev.

Kootööleping sõlmiti esialgu viieks aastaks, koostöö edenedes saavad partnerid lepingut täiendada ja uuendada.

AS Onninen pakub lahendusi kütte-, veevarustuse ja kanalisatsiooni, elektri-, jahutuse-, ventilatsiooni- ja külmatehnika professionaalidele – üldehitajatele, paigaldajatele ja tööstusettevõtetele, samuti ka avalikule sektorile ning jaemüügiettevõtetele. Kesko Gruppi kuuluv AS Onninen omab ISO 9001:2015 ja ISO 14000:2015 sertifitseeritud standardit.

Tallinna Tehnikaülikoolis kohtuvad haridus ja teadus ettevõtlusega, et edendada jätkusuutlikust ja rakendada innovatsiooni. TalTech teeb koostööd ülikoolide, teadusasutuste- ja ettevõtetega üle terve maailma. Tehnikaülikooli teadlased pakuvad tuge organisatsiooni- ja tootearenduses, et luua maailma muutvaid lahendusi.

Laeb infot...