Tallinna Tehnikaülikool

21. aprillil räägivad Põhja-Eesti Regionaalhaigla eksperdid ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased virtuaalsel koostöökonverentsil „Teadus, tehnoloogia ja meditsiin“ arengutest Alzheimeri tõve diagnostikas, aga ka andmepõhistest otsustest tervishoius.

Koostöökonverents 2022

„Regionaalhaigla ja tehnikaülikooli sisuline koostöö on muutunud aasta aastalt laiahaardelisemaks, luues väärtust mõlemale osapoolele, aga ka ühiskonnale laiemalt. Ühiste projektide keskmeks on peamiselt valdkondade-ülene koostöö, tehnoloogia võimaluste rakendamine, andmete aina targem analüüs ja kasutamine inimeste tervise heaks,“ selgitas Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Maarja Kruusmaa.

Näiteks keemia- ja biotehnoloogia instituudi immunoloogia uurimisgrupi koostöö haiglaga. Koostöö keskendub pahaloomulise melanoomi diagnostikameetodite valideerimisele, mis võimaldab sagedase ja kõrge suremusega patoloogia varasemat diagnoosimist ning seeläbi ravikvaliteedi, -tulemuslikkuse ja -maksumuse potentsiaalset parendamist. Instituudis alustatakse peatselt ka uue koostööprojektiga „Lipoproteiinlipaasi aktiivsuse regulatsioon inimese normaalses ja hüpertriglütserideemses vereplasmas“. Selle eesmärk on välja selgitada, millistel juhtudel on vererasvade taseme tõusu põhjuseks nende liialt aeglane lagundamine veres. Projekti tulemused aitaksid kaasa sobiva ravimeetodi valikule.  

Heaks näiteks on ka Eesti südame-veresoonkonna haiguste ja rinnavähi täppisennetuse kliiniline uuring, mis toimus regionaalhaigla kardioloogia- ning vähiravikeskuse ja ülikooli tervisetehnoloogiate instituudi koostöös. Ettevalmistamisel on jätkutegevused.

Valdkondadest on kõige mitmekülgsem koostöö kahtlemata onkoloogias. Tõestus koostöö olulisusest on käesoleva aasta mai alguses toimuv regionaalhaigla ja ülikooli esimene onkoloogia-alane koostööseminar.

„Koostöökonverents on populaarne ja mis veelgi olulisem – see on vastastikku kasulik, tuues välja nii olulised teemad kui näitab kätte ka nende teemadega tegelevad kolleegid. Mul on olnud mitmeid meeldivaid „teadushetki“ olla uue koostöö sünni juures või ka kinnitada juba käimasolevate koostööprojektide edukust ja jätkusuutlikkust. Rõõm on tõdeda, et nii mõnestki projektist on saamas igapäevatöös kasutatav lahendus, mis aitab kaasa paremale ja kiiremale ravitulemusele,“ rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige Terje Peetso.

Tehnikaülikooli ja PERHi koostöökonverents toimub juba kolmandat korda. Seekord tulevad konverentsil jutuks näiteks:

  • milline vastuolu esineb Alzheimeri tõvele omase amüloidpatoloogia diagnostikas;
  • kuidas jälgida aju seisundit elektroentsefalograafilisel signaalil põhinevate indikaatorite abil;
  • kuidas tervishoiuandmetest jõuda andmepõhiste otsusteni;
  • tutvustatakse mobiilset narkomeetrit Drug Hunter;
  • tutvustatakse hiljutise patsiendiportaali uuringu tulemusi ja tulevikuplaane.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöökonverents „Teadus, tehnoloogia ja meditsiin“ toimub 21. aprillil kell 12.00–16.30 virtuaalülekandena, mida saab jälgida siin.

Konverents toimub sündmusplatvormil WORKSUP
Sündmuse ID: TALTECHPERH22

Konverents on huvilistele tasuta.

Laeb infot...