Tallinna Tehnikaülikool

Iga-aastaselt saavad TalTech e-tervise õppekava raames alguse mitu uut terviseinnovatsiooni projekti. Kuue kuu jooksul jõutakse meeskondades kindla tervisevaldkonna probleemi lahenduse välja arendamiseni, kuid päris äri kasvatamiseks vajavad projektid tuge. Koostöö Health Founders ärikiirendiga toetab projektide järgmist arenguetappi ning aitab valmistuda esimesteks investeeringuteks.

E-tervise magistriprogrammi tudengiprojektidega antakse üliõpilastele võimalus reaalse tehnoloogiaprojekti rakendamisega kogeda, mida tähendab innovatsioon tervishoius. Lisaks tavapärastele e-tervise õppeainetele läbitakse meeskondades hulk kontrollpunkte, et luua valdkonna probleemidele tiimitöös lahendusi. Edukaimatel tiimidel on võimalus jätkata Health Founders kiirendi arenguprogrammis.

Lisaks tudengiprojektide arengu hoogustamisele, teevad lepingupartnerid ka teaduskoostööd. TalTechi tudengid ja teadlased panustavad linnaku tervisealastesse innovatsioonitegevustesse, sh kaugvastuvõttude rakendamisse ning tervisetehnoloogia ettevõtete tootearenduseks vajalike teadustööde ja uuringute läbiviimisesse.  „Meie rahvusvaheline magistriõppekava annab teadmised, kuidas e-tervise innovatsioone luua ja neid päriselt rakendada. Koostööleping tagab tudengitele juurdepääsu ühistegevuseks nii spetsialistide kui ka lõppkasutajaga, kelle abil oma uuenduslikke tooteid või teenuseid valideerida, “ selgitab e-tervise õppekava juht Priit Kruus.

Koostööleping soodustab teadmusmahuka ettevõtluse kasvu, viies õigel hetkel üliõpilased kokku valdkonna ettevõtetega. Tudengitel tekib võimalus magistritöö tegemiseks spetsiifilises valdkonnas või saavad nad publitseerida töö juba teadusartiklina. „Näiteks võib magistritöö olla kliiniline uuring väljatöötamisel olevast tehnoloogiast – nii läbitakse juba õpingute käigus esmane samm, et näidata lahenduse tõenduspõhisust,“ toob Kruus välja.

Tervisetehnoloogiate valdkonnas on ettevõtjatel lisaks tavaliste kasvuraskustega võitlemisele tarvis rinda pista ka regulatiivsete ja kliiniliste väljakutsetega. „Oma kiirendiga aitame  ettevõtjatel selle kõigega paremini hakkama saada. Koostöö TalTechiga annab võimaluse juhtida ettevõtjad juba varastes ettevõtte arendamise faasides õigetele radadele“, ütles kiirendi kaasasutaja Erki Mölder. Ta lisas: „Idee pole toode, toode pole tootmine, tootmine pole müük ning müük pole kasum. Ehk teiste sõnadega – ideest kasumini on pikk tee, mille erinevatel lõikudel vajavad tervisetehnoloogiaid arendavad ettevõtted väga erinevat nõu ja tuge. Koostöös TalTechiga saame seda tuge neile pakkuda.“

E-tervise magistriprogramm on ainulaadne õppekava Euroopas, mis annab laia ringi oskusteadmisi tervishoiust, IT- st, meditsiinist, majandusest, õigusteadusest, riigikorraldusest, ettevõtlusest ja muudest tervishoiu digitaliseerimisega seotud teemadest. Tervishoiutehnoloogia õppekava koolitab inimesi, kes oskavad uusi tehnoloogiaid ja digitaalseid lahendusi tervishoius analüüsida, välja töötada ja edukalt kasutusse viia.

Health Founders on Ülemiste City Tervisemajas käivitatud eraalgatus, mille eesmärgiks on „lennutada 10 aasta jooksul orbiidile“ sada innovaatilist globaalse haardega ettevõtet, mis aitavad inimestel teha igapäevaselt tervise juhtimisega ja arstide poolt määratud raviga seotud otsuseid.

Laeb infot...