Tallinna Tehnikaülikool

3. juulil avalikustati Euroopa ülikoolide jätkurahastus, mis tähendab TalTechi jaoks koostöö jätkumist järgmisel neljal aastal 12,8-miljonilise eelarvega projektis EuroTeQ 2030.

EuroTeQ 2030

Varasemale kuuele ülikoolile lisandus veel kaks, milleks on Euroopa tipud majandushariduses: IESE Ärikool Barcelonast ja HEC Pariisist. Lisaks ülikoolidele on partnerite seas ka sellised tippettevõtted, nagu Siemens, BMW, Škoda, Total ja GasNet, kellega koostöös disainitakse õppeformaate, mis on katselaboriks ühiskondlike probleemide lahendamisele.

EuroTeQ 2030 pikaajaline eesmärk on edendada nii ülikoolide kui ka Euroopa kõrghariduse konkurentsivõimet, anda üliõpilastele laiapõhjaline haridus, valmistada lõpetajaid ette lahendama kompleksprobleeme ja olla valmis elukestvaks enesetäiendamiseks.

Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll kinnitab, et kaasaaegne maailm on kiires muutumises ja eksperdid peavad suutma end kiiresti ümber profileerida, et leida kõige paremini sobivaid lahendusi koostöös kolleegidega teistelt aladelt. „See vajab aga oskuslikult disainitud keskkonda, kus areneda, mistõttu seab see ka ülikoolidele ja õppeprogrammidele palju nõudmisi. Ühele ülikoolile võib seda olla liiga palju, mistõttu on mõistlik teha koostööd,“ leiab Voll

EuroTeQ 2030 ambitsioon on, et igal aastal liiguks 50% õppuritest ühest ülikoolist teise, seda nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt. See tähendab, et TalTechi lõpetajatel on ette näidata rahvusvaheline kogemus Euroopa tehnikaülikoolide koorekihist. Lisaks erialastele oskustele loob see meie tudengitele ka senisest avaramad võimalused õppida töötama rahvusvahelistes meeskondades.

TalTechi üliõpilasele tähendab partnerülikoolide koostöö ligipääsu eri ülikoolide veebiõppele. Projekti edasises faasis jätkatakse kursusekataloogi digitaliseerimisega, mis ühendab ülikoolide õppeinfosüsteemid ja muudab ainete võtmise kogemuse kasutajasõbralikuks.

Ülikoolidevaheline koostöö võimaldab tudengil astuda küll vaid ühte ülikooli, kuid osaleda teiste ülikoolide loengutes, suvekoolides ja üliõpilasvahetuses. Senisest enam keskendutakse koostööd tõhustavate formaatide loomiseks doktoriõppuritele ja nooremteaduritele, nt doktorikoolid ning praktikavõimalused.

EuroTeQ 2030 keskendub ka elukestvale õppele. Juba praegu pakuvad ülikoolid esimesi mikrokraade ja tulevikus luuakse ühine täiendusõppe programm – Executive Program for Senior Specialists –, mille ülesanne on kujundada keskastme juhi võimeid ja ettevõtte praktiline arendamine.

Koostöö Euroopa mõõtmes eeldab maailma tipptaset ka õpetamises, sh uute ja tulevikku suunatud õppemeetodite praktiseerimist. Koostöös tippülikoolidega luuakse õppelabori, mis lubab õppejõududel ja professoritel osaleda partnerülikoolide veebiseminaridel ning annab võimaluse õppida üksteiselt. Lisaks on õppejõududel võimalus anda ja külastada partnerülikoolides loenguid, teadlased saavad ülikoolide vahel liikuda ja teadustaristut kasutada, toimub tihe õppe- ning teaduskoostöö.

TalTechi õppreprorektor Hendrik Volli sõnutsi annab ülikoolide omavaheline koostöö kvaliteedigarantii nii praegustele kui ka tulevastele üliõpilastele: „Just ühisosa suurendamisega EuroTeQi konsortsiumis on võimalik luua eeldused nii meie inseneeria ja tehnikaerialade kui ka majandusalade kvalitatiivseks hüppeks Euroopa ning tegelikult maailma tipptasemele.“

Tallinna Tehnikaülikooli jaoks on väga olulised õppekvaliteet ja lõpetajate konkurentsivõime tööturul. 2020. aastal, kui koostööd alustas kuus tipptehnikaülikooli, oli sellel on TalTechi jaoks märgiline tähtsus. Senine koostöö on pannud aluse ühtse kursusekataloogi loomisele, projekti- ja probleemõppe laiemale juurutamisele ning koostöös ettevõtetega on tehnikaülikool defineerinud 21 tulevikuinseneri oskust. Paljud TalTechi üliõpilased on saanud võimaluse täiendada oma teadmisi partnerülikoolides või õppida koos välistudengitega.

Laeb infot...