Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool ja Swedbank loovad koostöös jätkusuutlikkuse eksperdi koolitusprogrammi, mille eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel toime tulla rohepöörde väljakutsetega ja tõsta nende konkurentsivõimet. 13. septembril algavas neljakuulises täiendusõppeprogrammis asuvad õppima kuni kakskümmend tulevast jätkusuutlikkuse valdkonnajuhti.

TalTechi jätkusuutlikkuse programm

Uue koolitusprogrammi lektoritena astuvad ülesse mitmed hinnatud valdkonna koolitajad ning tippjuhid nagu rahvusvaheliselt hinnatud kliimamuutuste ekspert Christophe Sturm, Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp, TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor Erkki Karo ja KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja vandeaudiitor Siim Kannistu. Jätkusuutlikkuse eksperdi programmi sisujuht on TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise dotsent Merle Ojasoo.

Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg rõhutas projekti unikaalsust. "Koolitusturul on puudu praktilistest koolitustest, kus õpitakse toime tulema rohepöörde ja keskkonnasäästu väljakutsetega. Ettevõtte jaoks tähendab see tervet juhtimiskultuuri muutumist, puudutades nii arendustegevusi kui tootmisahelate juhtimist ja mõjutades kõiki tugiüksusi," lausus ta.     

„Rohepöördega kaasnevad uued regulatsioonid täna veel suurt hulka Eesti ettevõtteid ei puuduta, kuid ettevõtjad ei tohiks ennast petta, arvates et on liiga väikesed ja rohepööre neid ei mõjuta,“ ütles Swedbanki jätkusuutlikkuse valdkonnajuht Maris Riim. „Ilmselt juba mõne aasta pärast ei ole võimalik osaleda rahvusvahelistes tarneahelates ilma keskkonnajalajälge kaardistamata. Rohepöördes edukalt toime tulemiseks on ettevõtetel juba täna vaja hakata valmistuma.“

Jätkusuutlikkuse eksperdi täienduskoolituse programmis õpivad osalejad, kuidas viia jätkusuutlikkuse ja kestliku arengu teemad ettevõtte äristrateegiasse ning igapäevaellu ja avastavad rohepöördega tekkivaid võimalusi konkurentsivõime tõstmiseks. Programm koosneb kaheksast koolituspäevast ja kursusetööst, milleks on ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande või vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse koostamine.

TalTechi ja Swedbanki ühises koolitusprogrammis käsitletakse kõiki jätkusuutliku arengu valdkondi - rohepöörde väljakutseid, organisatsiooni sotsiaalse kapitali ja juhtimiskultuuri kasvatamist. Kursuse läbinu omandab teadmised ESG raportite koostamisest, säästva arengu ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisest ning oskab pakkuda klientide pikaajalistest huvidest lähtuvaid tooteid ja teenuseid.

Koolitusprogrammi annavad panuse Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud, Swedbanki eksperdid, rahvusvahelised konsultandid ja audiitorfirma KPMG Baltics.

Koolitusele saab registreeruda siin: www.esgprogramm.ee.

Laeb infot...