Tallinna Tehnikaülikool

Virtuaalne koostööplatvorm hakkab pakkuma TalTechi kontakte ja kompetentse, et koostöös teadlaste, organisatsioonide, ettevõtete ja idufirmadega otsida jätkusuutlikke lahendusi energia- ja toormekriisile.

Ringmajanduse tuumiklabori avamine

Ringmajanduse tuumiklabori juht, TalTechi rakendusliku keemia professor Allan Niidu kinnitas, et vajadus ühtse kommunikatsiooni- ja koordineerimiskeskuse järele kujunes viimastel aastatel, kui ülikoolis tekkis üha enam ringmajandusega seotud projekte. “Idee tuli geoloogia instituudist, kus on koostöös EIT Raw Materials võrgustikuga valminud mitmeid ringmajanduse projekte.

Mõistsime, et koostöös ja ühtses inforuumis saaks meie inimesed ringmajanduse arendamisel palju rohkem ära teha. Sarnaseid koostööplatvorme leidub ka mujal Euroopas, hiljuti saime tutvuda Rootsi Kuningliku Tehnikaülikooli juures asutatud ringmajanduse keskuse tööga. Seega oli ka meil viimane aeg tegutseda - kes teine peaks uut majandusmudelit ja säästlikumat tootmisviisi edendama kui mitte Eesti ainus tehnikaülikool,” rääkis Niidu.

TalTechi rektor Tiit Land ütles tuumiklabori pidulikul avaüritusel, et ülikoolidel on õppe- ja teadustegevuse kõrval ka kohustus teenida ühiskonda ning on selge, et ühiskond seisab tõsiste, raskete probleemide ees. “Nii Eestis kui terves maailmas on praegu küsimus, kuidas arendada rohetehnoloogiaid, kuidas võtta kasutusele üha säästlikumad ja jätkusuutlikumad tootmisviisid. Me tegime enne ringmajanduse tuumiklabori avamist pikalt eeltööd, kaardistasime kõik TalTechi uurimisrühmad, kellel on potentsiaali ja kes praegu juba tegelevad rohetehnoloogiatega,” viitas rektor, et töö ei alga tühja koha pealt. Tiit Land lisas, et uue ringmajanduse platvormi tugevuseks on valdkonnaülesus. “Tänapäevane õppe- ja teadustöö on interdistsiplinaarne, probleemipõhine, mis tähendab seda, et tulemuse saavutamiseks tuleb valdkondadel teha koostööd. Samal põhimõttel hakkab tööle ka ringmajanduse tuumiklabor.”

Mektorys toimunud avamisel võtsid sõna ka  Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse ja ettevõtluse (DG GROW) peadirektori asetäitja Maive Rute, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik Madis Tilga, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Sille Kraam ja ettevõtete Fibenol ning Trisector esindajad. Avaüritust juhtis TalTechi rohepöörde prorektor Helen Sooväli-Sepping.

Allan Niidu sõnul hakkab tuumiklabor koordineerima ringmajanduse erialade koostööd ülikooli sees ning pakkuma oma teaduskompetentsi ka väljapoole. “Suur soov on tõsta uuele tasemele suhtlus ettevõtetega, eriti suurtööstustega, kus on suured mahud. Nüüd, kus me oleme saanud energia- ja toormekriisi omal nahal tunda, peab seda järjekindlamalt otsima võimalusi, kuidas kord maa seest võetud toormeid maksimaalselt kaua ringluses hoida.”

Koostöö algataja võib Niidu kinnitusel olla ka ülikool, kes hakkab otsima oma ideele kasutajat. “Me tahame aga siiski arendada just teistpidist lähenemist - et tuumiklabori poole pöörduks ettevõtted, kes soovivad oma jalajälge vähendada, materjale või jäätmeid ümber töötada, otsida tootmisahelas võimalusi ringmajanduseks. Saame pakkuda välja erinevaid koostöömudeleid - näiteks teha avatud töötubasid, kus ühe laua taga on koos nii ettevõtte kui ka ülikooli meeskond, ja teadlased püüavad ettevõtte püstitatud probleemi lahendada. Ühtlasi saame olla abiks ka rahastusvõimaluste otsimisel, sest ülikoolil on lai ja rahvusvaheline koostöövõrgustik.”

Ringmajanduse tuumiklabori üks esimesi ettevõtmisi on igakuine seminar, kus ettevõtete esindajad ja kõik teised huvilised saaks koos arutleda ringmajandusega seotud teemadel. “Soovime sinna kaasata ka rahvusvaheliselt tuntud esinejaid, kes aitaks jagada oma kogemust mujalt maailmast,” kinnitas Niidu. Esimene seminar toimub 2023. aasta veebruaris.

Galerii avamiselt

Kõikide fotode autor on Raul Mee.

Laeb infot...