Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool avab täna kevadise vastuvõtu avatud õppesse. Õppida saab inseneri, IT, loodusteaduste, majanduse ning merenduse õppeaineid. Valikus on üle tuhande õppeaine ja vastuvõtt kestab 24. jaanuarini.

Avatud ülikooli vasuvõtt kevad 2022

Ühiskonnas kasvab vajadus inseneride järele ning rohe- ja digipööre seavad oma nõudmised uute haritud spetsialistide järele. „2022. aasta tõotab tulla uute ja eelmistest rohkemate võimalustega õppeaasta," ütles TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg. „Paljud ülikoolid mõtestavad ümber oma täiendusõpet ja üheks selliseks on õppurite suurem sidumine kraadiõppes pakutavate õppeainetega".

Avatud õppes saab õppida nii bakalaureuse- kui magistrikavade õppeaineid. Lisaks saab liituda mikrokraadikavadega, mis on kokku pandud mitmest erinevast tasemeõppe ainest, arvestades ka tööturu nõudmisi. Eelmisel aastal õppis Tallinna Tehnikaülikooli avatud õppes ligi 1500 õppurit.  

"Avatud õppega on võimalik luua igaühel oma isiklik õpitee, läbides selle ainete kaupa täpselt sellises mahus ja tempos nagu õppurile endale sobib," lausus Tomberg. TalTechi avatud õppe populaarsemad õppeained on programmeerimine, sissejuhatus infotehnoloogiasse, turundus, juhtimine ja eestvedamine, veebitehnoloogiad, ehitusinfo modelleerimise alused (BIM I), ehitusfüüsika, keskkonnakaitse ja biokeemia. Õppeaineid saab valida erinevatest teaduskondadest ja ka erinevatest TalTechi kolledžitest.

Mikrokraadide vastuvõttu on pikendatud kuni 17. jaanuarini ja ülikool on kevadsemestriks välja pakkunud 16 mikrokraadikava inseneri-, majandus- ja loodusteaduskonnast ning mereakadeemiast ja Virumaa kolledžist.

Lisateavet avatud õppes osalemise kohta leiab aadressilt www.taltech.ee/avatud-ope, avaldusi saab esitada ka aadressile avatudope@taltech.ee.

Laeb infot...