Tallinna Tehnikaülikool

21. jaanuaril uuendavad Elering ning Tallinna Tehnikaülikool koostöölepet, mille fookuses on energia varustuskindlus, kliimaeesmärgid ning Eesti majanduse konkurentsivõime.

Tiit Land ja Taavi Veskimäe

Kui seni on Elering teinud koostööd TalTechi energeetikutega, siis nüüd laiendatakse seda ka IT-le rõhuasetusega energiaandmete analüüsil ja küberturbel.

Eleringi ning TalTechi koostöö tähendab ühiseid ettevõtmisi teadus-, arendustegevuses, inseneeria valdkondade populariseerimises ning ka õppetöös. Näiteks on koostöö seotud kliimaeesmärkide mõjuga elektrivõrkudele, energiamajandusega, taastuvelektri osakaalu kasvu võimaldamisega, energia salvestuse ja tarbimise juhtimisega, taastuv- ja rohegaaside suurema kasutuselevõtuga, energiasüsteemi nutika juhtimise, energiaandmete digitaliseerimise ja küberturbe tähtsuse kasvuga energiasüsteemis.

Rektor Tiit Land sõnas: „Tänapäevane energeetika tähendab väga paljuski kübertuvalisust ning sestap uuendame raamlepingut ning täiendame senist väga head energeetikakoostööd tehnikaülikooli IT-kompetentsiga. Selline multidistsiplinaarne koostöö annab Eleringi ning tema klientide kasutusse tehnikaülikooli pädevused, et Eesti elektrivõrk oleks töökindel nii riist- kui ka tarkvaraliselt.“

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles: „Tuleviku energiasüsteem peab olema rohelisem ja nutikam, kuid endiselt taskukohane ning töökindel. Oluline roll on seejuures infotehnoloogial, mis seob energiasüsteemi funktsionaalseks tervikuks ja võimaldab seda reaalajas juhtida. Just neis valdkondades loob koostöö TalTechiga täiendavat sünergiat. Pea sama tähtis on ühine panus energiamajanduse teadmiste ja kirjaoskuse levitamisse ühiskonnas.“

TalTech ning Elering on koostööd teinud varemgi, näiteks on ettevõte toetanud stipendiumitega energeetika- ja IT-tudengeid ning pakkunud praktikavõimalusi, samuti on rohkem kui sada tehnikaülikooli vilistlast ettevõttes hinnatud töötajateks. 2016. aastal avati TalTechis Eleringi ning Euroopa Liidu toel uus labor, kus energeetikateadlased saavad modelleerida elektrisüsteeme, testida elektrivõrgus olevate seadmete talitlust ja töökindlust ning uurida rikete mõju Eesti elektrisüsteemile.

Samuti on TalTechi teadlased koostöös Eleringiga analüüsinud taastuvenergeetika mõju elektritootmisele, elektrisüsteemide stabiilsust, releekaitset, laiseiret ja elektri kvaliteeti.

Laeb infot...