Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) hakkab Startup Estonia toel tegema projekti “Naised küberturbes - eeskujud tüdrukutele” ja otsib selle jaoks vägevaid naisi kübermaailmast. 

Naised küberturbes

„Eestis palju tublisid nais-tegijaid, kes meie IT- ja küberturbe valdkonda paremaks aitavad teha – soovime neist projektis rohkem teada saada. Milline on nende teekond IT-sse ja kuidas neil seal on läinud, millest nad unistavad ja kus nemad näevad naiste tugevust IT-valdkonda panustamisel,“ rääkis projekti eestvedaja TalTechi Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse teadur Birgy Lorenz.

Lorenz rääkis, et IT-valdkond vajab juurde Eestis palju uusi spetsialiste, kuid kahjuks asuvad IT-sse ja küberturbesse õppima vaid 10-25 protsenti tüdrukuid oma sihtrühmast. Selle üheks põhjuseks peetakse eeskujude vähesust ja ka seda, et teemast koolides väga ei räägita.

Kogumik saab olema suunatud koolides õppivatele tüdrukutele, et tutvustada erinevaid tublisid eeskujuks olevaid naisi Eesti küberturbe või sellega kokku puutuvas valdkonnas. „Nii mõnegi naise teekond küberturbesse võib olla üllatav või isegi veider – nende lugude jutustamine annaks noortele IT-huviga neidudele jõudu oma unistuste poole liikuda,“ märkis Lorenz.

Projekt “Naised küberturbes - eeskujud tüdrukutele” koosneb kolmest toetavast tegevusest, mis loob koolidele vajalikud õppematerjalid, koondab huvilised ettevõtjad ja noored ühtsesse kogukonna kanalisse ning suunab ühiskonnas fookust läbi konverentsi-arutelude.

Kui teie töökohas, kogukonnas, sõpruskonnas on selliseid naisi, kelle valdkond on küberturve või sellega lähedalt seotud valdkond ja keda võiks eeskujuks tuua, siis palume nendest teada anda e-kirja teel birgy.lorenz@taltech.ee, kuhu tuleks märkida ülesantava naise ees-, perenimi, e-posti aadress ja paar lauset lühitutvustuseks. Kandidaate võib esitada ka e-vormi kaudu.

Kandidaate oodatakse 24. septembrini 2021.

Rohkem infot projekti kohta on Facebookis: www.facebook.com/cybertomorrow.

Laeb infot...