Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool pakub alates septembrist üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilastele tasuta programmeerimise algkursust. TalTechi Moodle´s toimuv kursus alustab 13. septembril, huvilistel on võimalik liituda kogu õppeaasta jooksul.

Programmeerimine

„Kursusega soovime pakkuda kõikidele üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilastele võimalust tutvuda programmeerimisega. Õppevideote ja harjutusülesannete läbimisel omandatakse programmeerimise baasoskused, eelnevat kokkupuudet programmeerimisega ei eeldata,“ rääkis TalTechi lektor Ago Luberg.

Kursusel õpitakse selgeks Pythoni keelekonstruktsioonid, näiteks muutujad, matemaatilised operatsioonid, loogilised avaldised, tingimuslause, sõned, tsüklid, järjendid, sõnastikud, funktsioon, kasutaja sisend, moodul/importimine. Õpitud programmeerimisoskusi rakendatakse reaalsete ülesannete lahendamisel. Õpilastele antakse lahendada ülesanded, mille esitamisel saab automaatset tagasisidet ülesande jaoks koostatud automaattestidelt. See annab õpilasele võimaluse oma lahenduse korrektsust kontrollida endale sobival ajal.

„Programmeerimise õppimine on kasulik igale õpilasele, arendades loogilist ja struktuurset mõtlemist ning püsivust. Õpetab, kuidas keerulisi reaalelulisi probleeme lahendada jagades neid väiksemateks, kergemini lahendatavateks ülesanneteks,“ selgitas Luberg.

Kursus toimub TalTechi Moodle keskkonnas, kus õppijal on võimalik õppevideod ja -materjalid läbida endale sobival ajal ja tempos. Õpilast toetavad praktilised ülesanded, koodinäited, mõtlemisülesanded ning viited erinevatele lisamaterjalidele. Kursuse rõhk on praktiliste oskuste omandamisel läbi väiksemate programmeerimisülesannete lahendamise, mida kontrollib automaatne testimissüsteem. Lisaks on iga teema kohta olemas enesetestid, mis aitavad omandatud teadmisi kinnistada ning end analüüsida. Enesetestid annavad nii õigete kui ka valede vastuste korral automaatselt põhjenduse koos selgitusega.

Ago Luberg rääkis, et õpiülesannete koostamisel on arvestatud õppijate erinevate õpistiilidega, ülesanded sisaldavad erinevaid juhiseid ning suuniseid õppimiseks ja õppematerjali kasutamiseks. „Samm-sammult toetame ennastjuhtiva õppija kujunemist. Õppevideote ja ülesannete abil näidatakse sammhaaval, kuidas edukad programmeerijad suhtuvad enda õppimise protsessi – millised on nende uskumused ja ootused iseendale. Kuidas läbi enesejuhtimise tulla toime järjest keerukamate olukordade ja ülesannetega,“ rääkis Luberg.

Kursusele registreerumine ja täpsem info on TalTechi Eksami- ja olümpiaadikooli lehel taltech.ee/valikained.

Laeb infot...