Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikool avab 2. augustil vastuvõtu 27 mikrokraadikavale, mille abil saab omandada uue elukutse või täiendada teadmisi oma erialal. Mikrokraadide valik vastab digi- ja rohepöördega seotud väljakutsetele ja õpe kestab üks kuni kolm semestrit.

Laboritöö

Augustis algav TalTechi avatud õppe vastuvõtt pakub uudsena mikrokraadikavasid, mille maht ulatub 12 ainepunktist kuni 36 ainepunktini. Õppurid õpivad koos tudengitega, kuid läbivad semestris vähem õppeaineid, võimaldades neil õppida töö kõrvalt.

"Mikrokraadid on üle Euroopa üha populaarsemad ja nende eesmärk on pakkuda enesetäiendamist ülikoolis ja teha seda õppuritele paindlikult," lausus TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg. "Kuigi mikrokraad tavapärast diplomit ei anna, hinnatakse omandatud ainepädevusi sarnaselt tasemeõppega."

TalTechi mikrokraadide valik erineb teistest Eesti ülikoolidest selle poolest, et õppekavade valik on laiem ja arvestab tänaseid muutusi ühiskonnas, mille märksõnadeks on digitaliseerumine ja rohepööre. Inseneriteaduskonnas saab valida kümne õppekava vahel hajaenergeetikast ja hoonete energiatõhususest kuni mudelprojekteerimise (BIM) ja protsesside automatiseerimiseni. Virumaa kolledžis on võimalik õppida kuuel erineval mikrokraadikaval. IT teaduskond on järgmisel õppeaastal välja pakkunud seitse õppekava küberturbe korraldamisest ettevõttes kuni programmeerimise, sardsüsteemide, IT-innovatsioonini tervishoius ja digiriigi raamistikuni. Majandusteaduskonnas on õppekavad strateegilisest juhtimisest ja poliitikaanalüüsist kuni turunduse ja äriprotsesside korraldamiseni digiühiskonnas. Loodusteaduskonna erinevad mikrokraadikavad hõlmavad nii füüsikat, matemaatilist modelleerimist kui ka mineraaltoormete ringmajandust ja toitumist.

"Tegemist on väga erinevaid eluvaldkondi katva innovaatilise õppekavade valikuga, mis võimaldab omandada tulevikuteadmisi," ütles Hanno Tomberg. "Ise tooksin välja hoonete energiatõhususe, keskkonnaandmete analüüsi ja toormete ringmajanduse õppekavad, mille järele on juba praegu suur nõudlus."

Mikrokraadikavad koosnevad vähemalt kahest õppeainest ja neid on võimalik läbida poole kuni pooleteise aasta jooksul. Mikrokraadikava edukalt läbinud saavad TalTechi täiendusõppe tunnistuse, mis aitab tööandjale tõestada, et lõpetaja on tõstnud oma kvalifikatsiooni või omandanud uued pädevused. Soovi korral on mikrokraadi omandanutel võimalus jätkata ka tasemeõppes, kus arvestatakse varasemaid õpisooritusi. 

"TalTechi järgmine samm on muuta mikrokraadid osaks rahvusvahelistest õppekavadest, kus saab erinevate Euroopa tehnikakõrgkoolide õppeainetest kokku panna oma isikliku õppekava," lisas Tomberg. TalTech kuulub 2020. aastast Euroopa tehnikaülikoolide konsortsiumi EuroTeQ, mille juhtpartneriteks on Müncheni ja Pariisi tehnikakõrgkoolid. 

TalTechi avatud õppe vastuvõtt kestab 2. augustist kuni 27. augustini, õpe on tasuline. Mikrokraadikavadel, millel on täiendavad vastuvõtutingimused, lõpeb vastuvõtt 16. augustil. Lisainformatsiooni konkreetsete mikrokraadikavade kohta saab www.taltech.ee/avatud-ope/mikrokraadid

Laeb infot...