Tallinna Tehnikaülikool

Mente et Manu digielu rubriigis kirjutame sellest, kuidas Tehnikaülikool panustab koos Tervishoiu kõrgkooliga tervisetehnoloogiate arendamisse ja kiiresse rakendamisse.

TalTech sõlmis septembrikuu alguses Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga koostöölepingu, mille eesmärk on tervisetehnoloogiate arendamine ning sisuks e-tervise ja tervishoiu innovatsiooni teadmussiire.

Tekst ja foto: Karin Härmat

Luuakse ka e-tervise teaduskeskus, millest saab tervishoiu targa digitaliseerimise eestkõneleja. Keskuse eesmärk on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt panustada tervisesüsteemide tulevikukindlaks muutmisele läbi targa digitaliseerimise.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga arendatakse spetsiifiliselt terviseteenuste simulatsioonikeskuse digitaalset võimekust, milles osalevad tervishoiutehnoloogia õppekava magistrandid ja e-tervise teadlased.

Tallinna Tehnikaülikooli tervishoiutehnoloogia õppekava juhi Priit Kruusi hinnangul on tänapäeva tervishoid interdistsiplinaarne ning sellepärast peavad nii IT kui ka tervishoiu inimesed pidevalt üksteiselt õppima ja ka digilahenduste loomisel aktiivselt koostööd tegema. „Jõuame oma eesmärkideni, kui tudengid saavad katsetada uusi lahendusi ohutult simulatsioonilaboris. Tänu koostööleppele puutuvad meditsiinitudengid õppe käigus kokku digilahendustega, mis on TalTechis alles juurutamisel. Nii saadakse tagasisidet, aga ollakse valmis ka päristöös uusi rakendusi kiiremini kasutusele võtma,“ selgitas Priit Kruus.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava juhi Jandra Ristikivi sõnul on tehnoloogia kasutamine tervishoiu valdkonnas viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud. „Kiire digitaliseerumine on tinginud olukorra, kus tervishoiusektor vajab innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogilise pädevusega tervisevaldkonna töötajaid. Kahe eri valdkonna ja eri astme õppekava integreerimine on suurepärane võimalus ühendada jõud – viime kokku tervishoiu muudatuste juhid ja loodud teenuste tarbijad,“ rääkis Ristikivi.

Tervisetehnoloogiate simulatsioonikeskus

Sügisel käivituva e-tervise teaduskeskuse tulevikueesmärgiks on anda igale inimesele kindlus, et kogu uudne tehnoloogia on rakendatud tema tervise hoidmiseks ja parendamiseks. E-meditsiini professor Peeter Ross tõi välja e-tervise teaduskeskuse kaugelevaatava visiooni: „Maailmas kasutatakse Eesti kogemust ja TalTechi teadlaste metoodikaid, mis tõhustavad tervisesüsteeme ja toetavad tervisetulemuste saavutamist digitaalsete lahenduste abil.“

Teaduskeskuse strateegia looja Priit Kruus lisas omalt poolt, et keskusega saame tõendus- ja tulemuspõhiselt toetada tervishoiu valdkonna eri osapooli: nii tehnoloogiate loojaid, tervishoiuasutusi kui ka riigi- ja erasektori organisatsioone. „TalTechis on sel teemal juba hulganisti kogemusi ning töötab 13-liikmeline ekspertide ja analüütikute meeskond. Teame, miks, mida, millal ja kuidas tervishoius digitaliseerida,“ märkis Kruus, ja jätkas: „Tervishoiu digitaliseerimine ei ole eesmärk omaette, vaid selle toel saavutame inimeste parema tervise. Otsuste tegemine tervishoiu ökosüsteemis, kus liikuvaid osakesi on väga palju, ei ole lihtne – see vajab rohkem kui teadmisi, pigem julget suhtumist ja muutumisvalmiduse mõtteviisi, kombineerituna õigete meetoditega.“

Kandev vundament teaduskeskusele on kvaliteetne ja uuenduslik magistriõpe, kust tulevad motiveeritud tervishoiu muudatuste juhid, kes investeerivad oma motivatsiooni kas teaduse tegemisse või uute lahenduste loomisse.

Lisaks sellele loob keskus digiandmete protsesside ja mudelite standardeid, toimib testbaasina ja teeb andmeanalüüsi. „Kindlasti koolitame tervishoiuasutusi, tehnoloogia­ettevõtteid ja kõrgkoole ning aitame sisustada IT-teaduskonna doktoriõpet tervishoiu teemadega,“ märkis professor Ross. ■

Laeb infot...