Tallinna Tehnikaülikool

2017. aastal Google'i loodud paradigma, mis muutis tehisintellekti (artificial intelligence, lühend AI) treenimise aluseid, on toonud viimase poole aasta jooksul tarbijateni väga palju AI-rakendusi. Oleme loonud tulnukmõistuse, mille tsiviliseerimine pole võib-olla enam võimalik, põhjendab TalTechi podcastis eelmise nädala avalikku kirja IT-visionäär Jaan Tallinn.

Jaan Tallinn, Gert Jervan, Tanel Tammet

"Mul on hea meel, et arvutiteadlased on jõudnud oma skeptilisest positsioonist IT ohtude suhtes probleemi teadvustamiseni," ütleb Tallinn. "Ka sügavõppe (deep-learning) üks loojaid Geoffrey Hinton ei välista, et AI saab inimkonnale saatuslikuks".

"Me harjume AI-ga ära ja see hakkab meid mõjutama; sellel on drastilised tagajärjed, enne kui me tunneme ohtu," räägib TalTechi professor Tanel Tammet. "Reaalsed riskid on olemas ja need on muutunud ennustamatuks."

"Praeguse AI arendamise tarkvaras pole kohta, kuhu saaksime kontrollmehhanismi sisse ehitada. Kui püüad moraali AI-le tagantjärgi õpetada, pole see enam usutav," leiab Tammet.

"Väga paljude inimeste jaoks on AI see, mida me näeme senistes lahendustes, aga paljusid veel suuremaid mudeleid me ei tea ega tunne," lausub infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan. "Me ei tohiks võimsamaid mudeleid võrrelda lihtsamate lahendustega, mida on võimalik kontrollida ja mis probleeme ei tekita."

"Olen naljatanud, et kui maailm kaob järgmise 10 aasta jooksul, siis kaob see mõne mu hea sõbra tegevuse tulemusena," lausub Jaan Tallinn. "Minu positsioon pole teaduse vastu, vaid konkreetselt suurte eksperimentide peatamiseks, mis on puhas inseneritöö."

"Tehisintellekti teadust oleks palju rohkem vaja," ütleb Tanel Tammet. "Oleme saanud lihtsa algoritmi ja suure arvutusvõimsusega head tulemused, ilma et me teaksime, mis seal toimub."

Kuidas kontrollida AI piiramatut arendamist, arutlesid TalTechi podcastis investor ja IT-visionäär Jaan Tallinn, TalTechi IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan ning TalTechi professor ja tulevane ülikooli nõukogu liige Tanel Tammet. Küsimusi esitas TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg.

Lisame lugejatele ka küsimused, mida küsisime kontrolliks Chat GPT-lt, mida tuleks podcastis küsida. Võrrelge neid meie podcastiga:

1. What are the potential risks of AI, and how likely are they to occur?
2. How might AI be misused, and what are the potential consequences?
3. What ethical concerns arise from the development and deployment of AI?
4. How can we ensure that AI is developed and used responsibly and ethically?
5. What steps can be taken to mitigate the risks of AI, and who is responsible for taking them?
6. How can we balance the potential benefits of AI with the potential risks?
7. What are the potential impacts of AI on employment and the economy?
8. What are the potential implications of AI on privacy and security?
9. What are the potential risks associated with autonomous systems, such as self-driving cars or military drones?
10. How can we ensure that AI is developed in a way that is transparent, accountable, and trustworthy?

Kuula podcasti SoundCloudis

Laeb infot...