Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuriõppekava sai tähtajatu õiguse viia integreeritud arhitektiõppes läbi õpet ja väljastada õppekava läbimisel arhitekti akadeemiline kraad ja diplom.

TalTechi arhitektuuri ja urbanistika akadeemia juhataja Kimmo Lylykangas selgitas, et tehnikaülikooli arhitektuuriõppe korraldamise õigus oleks lõppenud 2019. aasta lõpus. „Äsja saadud otsus ja tähtajatu õigus on meile suur tunnustus ning kinnitus, et akadeemia arhitektuuriõpe on saavutanud kõrge kvaliteedi ning on  jätkusuutlik,“ rääkis Lylykangas. Ta kinnitas, et akadeemia jätkab õppekava arendamist, sh uute õppejõudude kaasamist, kes aitavad akadeemial tugevdada põhivaldkondade arengut ja rahvusvahelist koostööd.

Lylykangas rääkis, et TalTechi arhitektuuri viieaastane õppekava on tehnilise kallakuga, mis tähendab, et lisaks kunstilisele mõõtmele arvestatakse sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnaalaste ja insenertehniliste arengutega. „Kaasaegne arhitektuur ei põhine enam pelgalt visuaalsel kujutisel, vaid see peab konkreetses keskkonnas „toimima“ ja vastama seejuures ka kõikidele energiatõhususe, keskkonnahoiu ja muudele tehnilistele nõudmistele, millest paljud on paika pandud Euroopa Liidu poolt,“ selgitas ta.

„On oluline, et tulevased arhitektid omandavad arhitektuuri õppekaval sisulised teadmised hoonetest kui kompleksetest tehnilistest süsteemidest ning oleksid võimelised konkureerima maailma tipparhitektidega,“ kinnitas Lylykangas. Ta lisas, et tulevasi arhitekte võiks motiveerida ka äsja akadeemia poolt välja kuulutatud Irina Raua nimeline tunnustusstipendium suuruses 800 eurot, mis antakse välja kord aastas ühele arhitektuuri magistritööle.

Viieaastase arhitektuuri õppekava lõpetaja omandab magistrikraadi ning arhitekti 7. kutsetaseme. Õpingud koonduvad kolme stuudio ja lõpukursustel kahe süvendatud meistriklassi ümber.

Elamute projekteerimise stuudio erialaprojekte toetavad tehnilised erialaained nagu puit -ja kivikonstruktsioonid, tehnosüsteemid, välistrassid jt.

Ühiskondlike hoonete projekteerimise stuudio erialaprojekte toetavad teras- ja betoonkonstruktsioonide, ehitusakustika, energiatõhususe, sisekliima jt erialaained.

Linnaehituse projektide stuudio erialaprojekte toetavad linnaplaneerimise teooriad ja 21. sajandi linnaehituse arengusuunad, linna- ja eluasemesotsioloogia, ehitusõigus, vertikaalplaneerimine, sotsioloogilised juhtumiuuringud, keskkonnapoliitika, liiklus jt erialaained.

Kõnealuse otsuse tegi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri juurde kuuluv kõrghariduse hindamisnõukogu.

Vaata ka ERR uudislugu.

Laeb infot...