Tallinna Tehnikaülikool

Kogu Euroopas toimub rohepööre, mille eesmärk on 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamine. Otsustavat rolli mängivad siin rohelise energia tootmise ja salvestamise tehnoloogiad, millele keskendub uues magistrikavas ka TalTech. 

Maarja Grossberg
TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor Maarja Grossberg. Foto: Kaupo Kikkas / TalTech

Kogu Euroopas toimub rohepööre, mille eesmärk on 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamine. Otsustavat rolli mängivad siin rohelise energia tootmise ja salvestamise tehnoloogiad, millele keskendub uues magistrikavas ka TalTech. 

Teadus toetab rohepööret

Kliimaneutraalsuse saavutamisel on oluline, et teadus teeks koostööd ettevõtjatega ja koos loodaks uusi meetodeid ning tehnoloogiaid rohelise energia tootmiseks ja salvestamiseks. Selleks lõi TalTech Eestis ainulaadse õppekava “Rohelised energiatehnoloogiad”, kus on koondatud nii päikese-, tuule- kui vesinikuenergia tehnoloogiate õpe. 

Magistriprogrammi eesmärk on koolitada arendusspetsialiste valdkonna tööstusele, avalikule sektorile ja tagada teadusjärelkasv toetamaks Eesti tehnoloogilist rohepööret energeetikamaastikul.

Vajalikud eelteadmised on loodusteadused

TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor Maarja Grossberg sõnab, et magistrikavale eelneb materjalitehnoloogia bakalaureusekava, kuid õppima on oodatud ka teiste erialade (eelkõige tehnika- ja loodusteaduste) tudengid ning ka need, kes juba mõni aeg tagasi ülikooli lõpetasid. 

“Huvilisel võib olla bakalaureusekraad ka teises valdkonnas, kui tal on antud erialal töökogemus näiteks tuule- või päikeseenergeetika valdkonnas,” viitab Grossberg ja lisab, et õppekaval edukalt hakkama saamiseks läheb kindlasti vaja põhiteadmisi loodusteadustest.

“Esimesel kursusel on põhiõppemoodulis baasõpe, millega jõuavad järgi tudengid, kellel on teadmised nõrgaks jäänud, kuid kindlasti on kergem, kui taust juba olemas on.”

Fookuses praktilised oskused

Eriala on praktiline ning suunatud roheliste energiatehnoloogiate tööpõhimõtetele ja uute tehnoloogiate arendamisele, et koolitada spetsialiste, kes hakkaksid tööle tehnoloogiaettevõtluses.

Omandatakse teoreetilised teadmised ja praktilised oskused kõigi kolme kava fookuses oleva energiatehnoloogia alal, nii päikese-, tuule- kui vesinikuenergeetika alal. Lisaks omandatakse teadmised elektrivõrkudest ja -turust ning tänapäeval vajalikust ringmajandusest antud valdkonnas. Näiteks oskab lõpetanu valmistada päikese- või kütuseelementi, panna kokku terviklikku taastuvelektrisüsteemi või modelleerida tuulepargi tööd. 

“Õppekavas on kaks mahukat projektiainet, kus tudengid lahendavad koos teadusgruppide ja ettevõtetega reaalse elu probleeme,” sõnab Grossberg. Ülesannete osas räägib ülikool läbi ettevõtetega, kes pakuvad omalt poolt välja teemasid. Kui tudengil on aga endal kindel idee välja pakkuda, siis vaadatakse muidugi üle ka see. 

Veel peab Grossberg oluliseks rõhutada, et TalTech on osa Euroopa tehnikaülikoolide konsortiumist EuroTeQ, mille raames saavad ülikooli õppurid võtta eriala valikaineid ka partnerülikoolidest, et end veelgi täiendada.

Eeskujuks teistele

TalTech koostas uue arengukava, mille järgi on ülikool 2035. aastaks kliimaneutraalne. “Läbi enda rohepöörde oleme eeskujuks ka teisele,” sõnab Grossberg. Ta rõhutas ka, et oluline on selgitada rohepöörde olemust laiemalt. 

“Vahel tundub, et rohepööre on inimesed ära hirmutanud. Tajutakse, et tuleb teha suuri muutusi ning kõik see läheb väga kalliks maksma. Rohepööre ei olegi odav, aga üleminek tuleb niikuinii ja mida rohkem sellega venitada, seda kallimaks see läheb. Siin on tähtis ratsionaalne lähenemine, et kasu asemel meie väikeriigile mitte kahju teha,” selgitab Grossberg. 

Magistrikava teine eesmärk ongi teadlikkuse tõstmine. Praegu ei ole arusaam rohepöördest ühiskonnas kõige suurem, kuid teadlikkus on tähtis, et osataks kaasa mõelda ja teha ka oma isiklikus elus paremaid valikuid. Näiteks kodu ostmisel võiks mõelda, mis on maja energiaklass ning uue auto valimisel tuleks muuhulgas hinnata selle mõju keskkonnale. 

“Kui teha elus rohkem läbimõeldud otsuseid, siis ei ole riiklikud muudatused nii valusad,” nendib Grossberg. 

Tule õppima!

“Roheliste energiatehnoloogiate” õppekava on Eestis praegu täiesti ainulaadne, kuid huvi valdkonna vastu on suur.

Maarja Grossberg nendib, et on saanud juba mitmeid kõnesid ja e-kirju, kus eriala vastu huvi üles näidatakse. Järelikult on inimestel huvi end selles vallas harida ja kava avamisega on astutud samm õiges suunas. 

Kui arvad, et ka sina tahad rohepöörde elluviimisel enda panuse anda, siis rohkem infot õppimise ja kandideerimistingimuste kohta leiad SIIT. Avaldusi TalTechi saab esitada juba praegu ja seda 6. juuli keskpäevani. 

Artikkel ilmus esmakordselt portaalis Geenius.ee 22.01.2022.

Laeb infot...