Tallinna Tehnikaülikool

Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused (Innovative approaches to monitoring and assessing marine environment and nature values in Estonian sea area) IMAGE.

mereRITA kutse

Kutsume konverentsile, mis käsitleb erinevaid merekeskkonna ja kalavarude hindamise ning Läänemere rannikukeskkonna uute probleemide ja väljakutsete teemasid. Konverentsiga tähistavad korraldajad Eesti Teadusagentuuri rahastatud kolmeaastase projekti „Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused“ lõpuleviimist.

Konverentsi programm koosneb kahest sessioonist, kohvipausidest ja vastuvõtust (kohapeal osalejatele). Programmis on ka projektimeeskonna ettekanded ning väljastpoolt projektikonsortsiumi kutsutud ja kaasatud esitlused. Paralleelselt täiskogu istungitega korraldatakse posterisessioon, mis on kättesaadav ka veebis.

Kogu konverentsi programm on pärast konverentsi kättesaadav projekti veebilehel.

Konverentsi PDF-formaadis ajakava.

Registreerumine kuni 9. märtsini (tasuta): http://www.tlu.ee/mererita 

Lisainfo: https://sisu.ut.ee/mererita/Conference

Laeb infot...