Tallinna Tehnikaülikool

1. juunil 2023 tunnustati Tallinna Tehnikaülikoolis maateaduste olümpiaadi, koolimatemaatika olümpiaadi ja labürindijooksu parimaid osalejaid.

Pidulikule vastuvõtule, mis toimus Tehnikaülikooli rektoraadis, olid kutsutud olümpiaadidel ning labürindijooksul silmapaistvamaid tulemusi saavutanud õpilased.

Tervitussõnad laususid õppeprorektor Hendrik Voll, maateaduste olümpiaadi žürii esimees Alvar Soesoo ja koolimatemaatika olümpiaadi žürii liige Päivo Simson.

Soovime Tallinna Tehnikaülikooli poolt tänada kõiki labürindijooksul ja koolimatemaatika- ning maateaduste olümpiaadil osalejaid. Ootame kõiki osalema olümpiaadidel ja võistlustel ka edaspidi!