Tallinna Tehnikaülikool

Teisipäeval, 24. novembril toimunud seminaril tutvustasid TalTechi tudengeid unikaalseid ja innovatiivseid Putukaväila trassi arendamise lahendusi. Keskenduti nii kaasamise, kasutajamugavuse kui ka aktiivsete kohapealsete tegevuste temaatikale.

Juba teist aastat toimunud tudengiprojektist võeti ka sel aastal osa kõigist maailma paigust, ühtekokku 16 riigist. Projekti eesmärgiks on leida parimaid lahendusi avaliku sektori väljakutsetele ning sel aastal keskenduti Tallinnale kui rohelisele pealinnale väga olulise eesmärgi, Putukaväila realiseerimise valikutele.

„Valisime kursuse keskmesse just Putukaväila, sest ühelt poolt seob see omavahel kaks olulist ühiskonna arengut – linnade kasvav tähtsus ning ökoloogilise mitmekesisuse tagamine. Teisalt soovisime, et tudengid püüaksid tuleviku linna lahti mõtestada mitte ainult tehnoloogiliste võimaluste kaudu, aga eeskätt läbi selle, kuidas muuta linnad tõeliselt inimeste keskseteks,“ sõnas Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi vanemteadur Veiko Lember.

Tudengid esitasid oma töid viies grupis, ideed varieerusid veebirakendusteekondade loomisest, uudsete kohtlahenduste kasutamisest kuni puude adopteerimiseni. Lisaks tõsteti esile ka geopeituse võimaluste rakendamist ja ka kodanikuaktiivsuse platvormide kasutamise tarvilikkust.

Konkreetseteks ettepanekuteks ja ideedeks formuleerunud grupitööd on Putukaväila tiimi jaoks väga väärtuslikud. „Soovin tänada häid partnereid TalTechist, valitsuse innovatisoonitiimist ning muidugi ka kõiki tudengeid, kes täie südamega projektide kallal vaeva nägid. Saime mitmeid tõeliselt huvitavaid mõtteid ning nagu linnapea avasõnades ütles – kavatseme neist parimaid ka rakendada,“ sõnas Putukaväila tiimi juht Anu Leisner.

Projekt on osa Erasmus Munduse ühendatud magistriprogrammist Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine (PIONEER), milles osalevad Leuveni Ülikool (Belgia), Münsteri Ülikool (Saksamaa) ja TalTech (Eesti). Projekti läbiviijateks on TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, valitsuse innovatsioonitiim ja Tallinna linn. Projekti toetab Euroopa Liit Erasmus+ programmi kaudu ning TalTechCity projekt, mille kaasrahastajateks on Tallinna linn ja TalTech.

Laeb infot...