Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli uue õpperaja kaasprofessori eesmärgiks on õpetada keemia- ja keskkonnatehnoloogiaid tudengitele, magistrantidele ja doktorantidele. Ta juhendab ka koolinoorte uurimistöid ning osaleb tehnikaülikooli olümpiaadikoolis.

Kritševskaja õpetamisoskused ja kogemused on muljetavaldavad. Ligi 20 aastat on ta jaganud nii üliõpilastele kui ka koolinoortele teadmisi sellest, mis on keskkonnakeemia ja -saaste, kuidas seda analüüsida ja eemaldada ning kuivõrd tähtis on meid ümbritseva säästev areng.

Kritševskaja leiab, et keskkonnakeemia on interdistsiplinaarne ala, mis nõuab keemia, füüsika, bioloogia ja geoloogia mõistmist. „See on ühiskondlikult oluline, kuna see käsitleb saasteainete keskkonnamõju, saaste vähendamist ja keskkonnajuhtimist.“

Kritševskaja lisab: „Võiks arvata, et keskkonnakeemia puudutab peamiselt saastet, kuid tegelikult on see ala inimestele, kes tahavad mõista, kuidas maailm toimib.“

Selle tähtsa ala juurde tõi ta juba keskkoolist alguse saanud armastus keemia vastu ning kindel soov panustada keskkonna tundmaõppimisse ning hoidmisse – sellest annab tunnistust ka kuldmedal Tallinna 53. Keskkoolist, kus ta õppis keemia-matemaatikakallakuga klassis.

Kirglikku loengupidajat hindavad kõrgelt ka tema üliõpilased, tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Volli kinnitusel on Marina Kritševskaja olnud tehnikaülikooli aasta õppejõud lausa kahel korral, nii aastal 2019 kui 2012. Voll lisab: „Tema üliõpilaste tagasiside on stabiilselt maksimumi ligidal. Tubli juhendajana on ta pälvinud Tallinna linna raestipendiumi lausa kahel järjestikusel aastal nii 2021 kui ka 2022.“

Õppetegevusega võrdselt on Marina Kritševskaja silmapaistev ka teaduses. Ta pälvis 2020. aastal riigi teaduspreemia tehnikateaduste alal. Tema teadustöö keskendub lenduvate orgaaniliste saasteainete lagundamisele vees ja õhus. Samuti arendab ta süvaoksüdatsiooni tehnoloogiaid keskkonnaprobleemide lahendamiseks

Laeb infot...