Tallinna Tehnikaülikool

Kolledži projekt „Reaalajas töötavate digitaalsete treeningseadmete loomine tööstusprotsesside modelleerimiseks ja jälgimiseks“ sai Haridus- ja noorteameti IT Akadeemia e-õppe arendamise toetuse.

VK_ITakadeemia
Projekti tegevustena ehitatakse aasta jooksul kaks treeningseadet: masinaelementide ja ajami õpimudelid.

„Ettevõtetes kasutatakse erinevaid tarkvarasid tööprotsessi parameetrite ja tehnoloogilise režiimi jälgimiseks. Samas puuduvad aga oskused õigeaegselt ennustada kõrvalekaldeid ning neid likvideerida. Me loome digitaalsed treeningseadmed, et modelleerida tööstuses toimuvaid protsesse, neid jälgida ja rikkeid ennustada,“ selgitas TalTech Virumaa kolledži vanemlektor ja programmijuht Veroonika Shirokova projekti vajalikkust.

Projekti tegevustena ehitatakse aasta jooksul kaks treeningseadet: masinaelementide ja ajami õpimudelid. Õpimudelid on tööstusseadme füüsikalised mudelid, mis konstrueeritakse kolledžis olemasolevate laboristendide baasil, varustades neid kaasaegsete anduritega ja veebipõhiste tarkvarapakettidega. Loodud mudelite abil saab modelleerida ja tuvastada rikkeid ning jälgida seadmete seisundit reaalajas.

Shirokova lisas, et projekti on kaasatud partneritena Eesti Energia, Viru Keemia Grupi ja Hanza Mechanicsi spetsialistid, sest soovitakse luua mudelid, mis on sarnased ettevõttes toimuvate protsessidega. Ettevõtete töötajatele viiakse läbi kaks täienduskoolitust.

Loodavate treeningseadmete abil kaasajastatakse õppeaineid ja luuakse interaktiivseid õppematerjale. Selle kaudu suurendatakse rakenduskõrgharidusõppe üliõpilaste info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia (IKT) alaseid oskusi seadmete kaugjuhtimise ning reaalajas protsesside uurimises ja jälgimises.

Haridus- ja noorteameti IT Akadeemia programmist rahastatakse kõrgkoolide uuenduslikke tegevusi, mille tulemusena tõuseb koolides erialaspetsiifilise IKT hariduse kvaliteet ning paraneb üliõpilaste digipädevus. E-õppe taotlusvoor on suunatud digitaalse õppevara loomise ja edasiarendamisega seotud tegevustele. IT Akadeemia programmi finantseerib haridus- ja teadusministeerium riigieelarvelistest vahenditest. Taotlusvooru laekunud 11 projektist toetati viit projekti kolmest kõrgkoolist kokku enam kui 200 000 euroga.

Lisainfo: Veroonika Shirokova, tel 527 6603, veroonika.shirokova@taltech.ee

Laeb infot...