Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledži IT ning masinaehituse tudengid pakuvad meeskonnapraktika raames lahendusi kahele SA Ida-Viru Keskhaigla pakutud teemale: temperatuuri jälgimissüsteemi arendamine ning kollimaatori modelleerimine, kalibreerimine ja koostamine.

Hambaröntgenis kasutatavat optikasüsteemi ehk kollimaatorit kasutatakse paralleelsete kiirte kimbu saamiseks. Seadme detaili ehitamise meeskond on juba valmistamas prototüüpi ning kavandab kolledži laborites valmistada kollimaatori valutehnoloogia abil. Teise meeskonna eesmärk on temperatuurijälgimise süsteemi kaardistamine, probleemide kirjeldamine ning võimalike lahenduste pakkumine Ida-Viru Keskhaigla IT teenistusele.

Mõlemad teemad kerkisid esile septembris kolledžis läbi viidud „Meeskonnatöö praktika juhendajate koolituse“ raames. Rakenduskõrgharidusõppe tudengid tutvustavad haigla esindajatele oma lahendusi veebruaris 2022.

Virumaa kolledži programmijuhi Veroonika Shirokova sõnul võimaldab probleemipõhises meeskonnapraktikas reaalsete ülesannete  lahendamine rakendada üliõpilastel kõiki olemasolevaid teadmisi ja oskusi ning õppida juurde uusi. „Lisaks arendab see meeskonnatöö, ettevõtlusalaseid, juhtimis-, eneseväljendus- ja esinemisoskuseid ning enesereflektsiooni. Erinevate erialade tudengite kaasamisel on võimalik rakendada erialade vahelist koostööd,“ lisas programmijuht.

„Kui õppurid saavad lahendada päriselu probleeme, siis on nad motiveeritumad õppetöös ja tulevikus konkurentsivõimelisemad tööjõuturul. Ettevõtete esindajad on korduvalt rõhutanud, et lisaks erialastele teadmistele ootavad nad ülikooli lõpetajatelt tugevamaid, sh raskesti mõõdetavaid oskuseid nagu äri- ja tarbijateadlikkus, loov mõtlemine, probleemide lahendamine,“ rõhutas koostöövajadust ettevõtetega kolledži direktor Mare Roosileht.

Sel aastal alustas Tallinna Tehnikaülikoolis tegevust „EDU projekt tööturu vajadustele vastavate ning kõrgharidust toetavate meeskonnapraktika koostöövormide piloteerimine ja jagamine“. 2022. aasta suveni kestva projekti eesmärk on koostöös tööandjatega välja töötada ja katsetada üliõpilaste probleemipõhist meeskonnapraktikat ning juurutada erinevaid koostöövorme, sh õppejõudude stažeerimist, koolitada ettevõtete ja ülikooli praktikajuhendajaid, et valmistada neid paremini ette mitmesuguste meeskonnapraktikate läbiviimiseks.

Lisainfo: Veroonika Shirokova, veroonika.shirokova@taltech.ee, tel 527 6603

Laeb infot...