Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikoolis kohtuvad haridus ja teadus ettevõtlusega, et edendada jätkusuutlikust ja rakendada innovatsiooni. „Peame oluliseks ülikoolist hargnevate ettevõtete toetamist, samuti panustame aktiivselt intellektuaalomandi loomisesse ja rakendamisse,“ tõi välja tehnikaülikooli ettevõtluskoostöö keskuse projektijuht Caroline Aruoja. „Soovime aga toetusmeetmeid veelgi läbipaistvamaks ja efektiivsemaks muuta.“ Eelmisel nädalal käis tehnikaülikoolis Brian Corbett, kes jagas Eesti deep tech ökosüsteemi esindajatele Cambridge’i kogemusi.

DeepTech Sandbox

Sealne Cambridge Enterprise toetab ülikoolist hargnevaid ettevõtteid kommertsialiseerimisel, TalTechis tegeleb sellega tehnoloogiasiirde keskus. Corbett tutvustas mitme Cambridge Enterprise’ilt tuge saanud ettevõtte teekonna detaile. Ta selgitas, et ülikooli hargettevõtete loojad saavad ise valida, kas soovivad kasutada Cambridge Enterprise teenused. Paljude jaoks on see pakkumine väga atraktiivne, sest tegu on umbes 80 töötajaga organisatsiooniga, mille funktsiooniks on luua ülikooli teadusest ettevõtluse edulugusid. Töötajatest ca 50 on tehnoloogiajuhid, kellel on nii teadustaust kui ka kommertsialiseerimiskogemused. Cambridge Enterprise saab iga aasta alguses ülikoolilt paar-kolm miljonit naela rahastust oma tegevuskulude katmiseks ning kannab aasta lõpus teenitud raha tagasi ülikoolile. Seda seetõttu, et asutusele on pandud ootus ülikoolile raha teenida. „Cambridge Enterprise on viimase paari aastakümnega teinud läbi kiire arengu ning on sellega eeskujuks ka Eesti ülikoolidele,“ tõi Aruoja välja. „Nende kogemuste põhjal saame paremini oma hargettevõtete tugisüsteemi uuendusi planeerida,“ lisas ta.

Lisaks Cambridge’i mudeliga tutvumisele, toimus veebruaris kohtumine Taani Tehnikaülikooliga seotud ökosüsteemi esindajatega ning järgmisena ootame maikuus külla Eindhoveni Tehnikaülikooliga seotud eksperte Hollandist. Eindhoveni mudelit tutvustav seminar 16. mail on avatud kõigile huvilistele ning toimub TalTechis.

Kõik kolm kohtumist toimuvad DeepTech Sandbox projekti raames, mille rahastajateks on Euroopa Regionaalarengu Fond ning EAS „Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi arendamine ja iduettevõtjate arenguprogrammid“ riigihanke nr 249736 kaudu. Projekti viivad ellu Tallinna Tehnikaülikool, Tehnopol Startup Inkubaator ja EstBAN - Eesti Äriinglite Võrgustik.

Laeb infot...