Tallinna Tehnikaülikool

17. septembril toimus Tallinna Tehnikaülikooli 101. aastapäeva auks aktus, kus tunnustati kuute inimest „Mente et Manu“ teenetemedaliga, promoveeriti 67 doktoranti ja innustava kõne pidas geoloogia instituudi professor Michael William Hitch.

Teenetemedal „Mente et Manu“ omistatakse ülikooli töötajale või isikule, kes on andnud silmapaistva panuse ülikooli, kõrghariduse või teaduse arengusse. Sel aastal said tunnustuse:

Rene Arikas – Mereakadeemia vilistlast ning Veeteede Ameti peadirektorit autasustati silmapaistva panuse eest Eesti merehariduse arendamise, merendussektori konkurentsivõime tõstmise ja laevade Eesti lipu alla toomise algatuse eestvedamise eest;

Jüri Elken – pikaajalist meresüsteemide instituudi direktorit autasustati silmapaistvate saavutuste eest teaduskoostöö arendamisel ning õppetöö käivitamisel ja arendamisel okeanograafia alal;

Ignar Fjuk – arhitekti ja Tallinna linnaplaneerimisameti juhti autasustati silmapaistva panuse eest arhitektuurihariduse traditsiooni taastamise ning TalTechi arhitektuuri ja urbanistika akadeemia ülesehitamise eest;

Arvi Hamburg – endist energeetikateaduskonna dekaani ja energiapoliitika professorit autasustati silmapaistvate teenete eest insenerihariduse arendamisel ja energeetikaalase koostöö edendamisel nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt;

Seth Lackman – Fujitsu Estonia AS tegevjuhti ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liiget autasustati pikaaegse panuse eest Eesti info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia valdkonna arendamise ja selle teadus- ja õppetöö edendamise eest;

Jüri Vain – pikaaegset endise arvutiteaduse instituudi direktorit ja formaalmeetodite professorit autasustati silmapaistva panuse eest arvutiteaduse instituudi juhtimisel, teadus- ja õppetöö arendamisel nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

Aktuse aastapäeva kõne pidas geoloogia instituudi professor Michael William Hitch.

Kogu aktust saab järele vaadata siin.

Laeb infot...