Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool kuulutas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel välja ülikooli möödunud aasta silmapaistvamad teadlased, teaduartiklid ja projektid. Aasta teadlaseks valiti tervisetehnoloogiate instituudi professor Margus Viigimaa. Aasta noorteadlase tiitli sai tarkvarateaduse professor Juri Belikov.

Professor Margus Viigimaa arvukad ja sisukad meditsiinipublikatsioonid on rikastanud maailmateadust.

Viigimaa
Margus Viigimaa

2020. aastal avaldas Viigimaa 14 kõrgeima teadusliku tasemega publikatsiooni. Mitmeid neist käsitlevad varajase veresoonte lubjastuse diagnoosimist määrates arterite jäikust. Samuti avaldas Viigimaa esimese autorina artikli „Update of the position paper on arterial hypertension and erectile dysfunction“, mis ilmus Euroopa kõrgeima mõjufaktoriga kõrgvererõhktõvele pühendatud ajakirjas Journal of Hypertension. Tegemist on Euroopa Kõrgvererõhktõve Ühingu ametliku käsitlusjuhisega, mis võtab kokku Viigimaa viimase kümne aasta teadustöö selles valdkonnas.

Margus Viigimaa on rahvusvaheliselt tunnustatud erialaliider. Ta on Euroopa Kardioloogide Seltsi ja Ameerika Kardioloogia Kolleegiumi eristaatusega liige, tal on Euroopa kõrgvererõhktõve spetsialisti kvalifikatsioon ning ta juhib Euroopa Kõrgvererõhktõve Ühingu Tallinna teaduskeskust. Viigimaa oli ka 2020. aastal toimunud Balti Ateroskleroosi Ühingu kongressi orgkomitee esimees. Ta on mitmete erialaorganisatsioonide aktiivne liige, panustades ka nende juhtimisse.

2007. aastal pälvis Margus Viigimaa Eesti Vabariigi Punase Risti III klassi aumärgi.

Professor Juri Belikov on mitmekülgselt võimekas ja aktiivne noor teadlane, kes kaitses oma doktoritöö 2012. aastal, millele järgnes kaks aastat järeldoktorantuuri Technioni Ülikoolis, Iisraelis.

Belikov
Juri Belikov

Kuigi ta arendab oma teadustöös valdavalt rakendustest sõltumatuid üldisi meetodeid, mille kasutatavus sõltub pigem süsteemi dünaamika omadustest, on ta viimastel aastatel koos välismaiste koostööpartneritega keskendunud mittelineaarsete juhtimissüsteemidena modelleeritavate energiasüsteemide praktilistele probleemidele. Täpsemalt, ta kompab  taastuvenergia allikate võrku integreerimise fundamentaalseid piire ning uurib nende mõju tänapäeva elektrivõrkude taristule tulevikus. Tema teadustulemusi on publitseeritud valdkonna tippajakirjades, ta on valitud ajakirja „Energies“ toimetuskolleegiumi liikmeks ning on panustanud järelkasvu koolitamisesse eriti läbi doktorantide ja magistrantide juhendamise. 

Juri Belikovi on tunnustatud Boris Tamme nimelise stipendiumiga ja Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore IT-teadlase preemiaga.

Laeb infot...