Tallinna Tehnikaülikool

Aasta tudeng 2019: Rico Jaanipere

Picture of Rico Jaanipere

Foto: ABB

Rico on inseneriteaduskonna tudeng ja Formula Student Team Tallinn elektrivormeli meeskonna kapten. Ta on olnud suureks abiks Eesti esimese isejuhtiva tudengivormeli meeskonna loomisel, juhtimisel ja projekti käimalükkamisel ning kaasanud hulgaliselt eraettevõtluse rahastust. Ta on viinud läbi muudatusi, et kogu meeskond oleks professionaalsem ja sealt väljuvad liikmed veelgi kõrgema konkurentsivõimega, viinud meeskonna võistlustel tulemustele, mida enne ei olnud saavutatud, ning annab siiani väga head eeskuju teistele meeskonnaliikmetele. Lisaks sellele populariseerib Rico Tallinna Tehnikaülikooli ka Tallinnast väljas maapiirkondades.

Aasta tudengitegu 2019: Majandusteaduskonna Lillestipendium

Picture of a student act of the year.

Foto: Majandusteaduskond

TalTechi majandusteaduskonna üliõpilaskogu koostöös dekanaadiga algatas 2019. aasta kevadel stipendiumikampaania, mis kutsub lõpetajate sõpru ja lähedasi annetama lilledele planeeritud raha stipendiumifondi, mille abiga toetatakse tulevaste üliõpilaste õpinguid. Lõpetaja loobub lilledest, kuid saab annetuse märgiks rinnanõela „Sigma“. Annetus tehakse lõpetaja nimel, majandusteaduskond kahekordistab kogutud annetuste summa.

Iga stipendiumi suurus on 1000 eurot ning vastavalt laekunud summale antakse välja maksimaalne arv stipendiume.

Majandusteaduskonna üliõpilaste stipendiumite eesmärgiks on üliõpilastele parimate võimaluste loomine õpingutele keskendumiseks ning seeläbi tagada majanduse valdkonna jätkusuutlik areng Eestis. Stipendium toetab aktiivse eluhoiakuga tudengeid, kes annavad ka panuse tudengiellu. Projekt on väga hea näide tudengite omavahelisest koostööst ja ka koostööst teaduskonnaga. 

Laeb infot...