Tallinna Tehnikaülikool

Disaini- ja arhitektuurigaleriis Pärnu mnt 6 avatakse teisipäeval, 13. juunil kell 17:00 TTÜ arhitektuuri eriala 2022/2023 aasta magistritööde näitus, mis on kõigile avatud 1. juulini. 

Osalevad noored arhitektid Ahto Aasma, Aleksandr Barabanov, Rasmus Ink, Kaarel Mikkal, Alois Andreas Põdra, Darja Rakovitš, Elis Rahuorg, Kristiina Taluri,  Amor Vaik ja Sume Elisabeth Värv.

Magistritööde kaitsmised toimuvad tehnikaülikoolis kaks korda aastas sügissemestri ja kevadsemestri lõpus jaanuaris ja juunis. Sügissemestri lõpus toimunud kaitsmiselt oleme toonud välja Darja Rakovitši lõputöö, kus otsitakse vastust küsimusele, kuidas luua kõrghoonetega kvaliteetset ja inimmõõtmelist linnaruumi nii, et inimestel tekiks soov loodud kõrghoonete vahelises ruumis ka aega veeta, seda täpsemalt Maakri kvartali näite põhjal.
Ka Kristiina Taluri magistritöö tegeles kultuuriliselt oluliste ja ajalooliselt tundlike mälestusmärkidaga, mille sobivus avalikus suumis on geopolitilise konteksti muutudes küsimärgi alla sattunud. Tema töö uurimuslikku osa saatis Maarjamäe mälumaastiku projekt.
Ahto Aasma projekt viib meid aga Itaaliasse Arno jõe kaldale Firenze vanalinnas, kus eksperimenteeritakse puidust võrkkooriktehnoloogiaga, et luua rannaalale avalik ruum uue paviljoni ja jalakäijate silla näol. Ahto Aasma lõputöö tõsteti sügissemestri kaitsmistel esile kui silmapaistvam magistritöö, tänu millele pälvis see Irina Raua nimelise stipendiumi.

Kevadsemestri lõpus kaitstud magistritöödest on eksponeeritud Rasmus Inki lõputöö, mis uurib Tallinna jõudvate põgenike ja neile pakutavate majutusvõimaluste ning infrastruktuuride arenguperspektiive, pakkudes välja uudse sotsiaalmajade lahenduse, mis muudab ka linnaruumi. Ka tema tööd hinnati kevadsemestri kaitsmisvooru töödest Irina Raua stipendiumi vääriliseks.
Alois Andreas Põdra uurimusliku lõputöö eesmärk on välja töötada Eesti nõukogudeaegsete eramute tüpoloogia, mida saab kasutada eramute energiatõhususe modelleerimisel kui ka nende arhitektuuri renoveerimislahenduste väljatöötamisel.
Aleksandr Barabanovi lõputöö käsitleb kompimismeelele orienteeritud õpikeskkonda ja tema töö praktiline osa keskendub selle aspekti rakendamisele Narva-Jõesuu lasteaia ja põhikooli projektis.
Amor Vaik uurib kaasaegsete jalgpallistaadionite arhitektuur-funktsionaalset ülesehitust ja tehnilist, klimaatilist ning majanduslikku toimivust tänapäevase turumajanduse kontekstis, et nende teadmiste põhjal sünteesida oma lõputöö praktilises osas Lillekülla kaasaegne 30 000 inimest mahutav FIFA tingimustele vastav A-kategooria jalgpallikompleks.
Kaarel Mikkal keskendub looduse positiivsele mõjule, vaimse tervise ja loovuse olemusele ning stressi tekitavate faktorite leevendamisele läbi loovuse. Nende teemade sümbioosist jõuab ta loome- ja puhkekeskuse arendamiseni Lahemaa rahvusparki, Võsule.
Sume Elisabeth Värv leiab innustust Tartu SÜKU arhitektuurikonkursist ja loob enda nägemuse Tartu Südalinna Kultuurikeskusest ja seda ümbritsevast avalikust linnaruumist.
Elis Rahuorg uurib „rohelise betooni“ olemust ja võimalusi, kompab sellega ehitussektori erinevaid tulevikuperspektiive. Seda teemat rakendab ta oma lõputöö praktilises osas Turu ajaloo- ja tulevikumuuseumi projekti varal.

Magistritööde kevadise kahepäevase kaitsmiste otseülekandel oli üle 1600 vaatamise. Salvestusi saab vaadata Youtube'is:
1. päev https://www.youtube.com/watch?v=1qkZtWA0drU&ab_channel=TalTechArhitektuur
2. päev https://www.youtube.com/watch?v=lPWeMcObNjQ&ab_channel=TalTechArhitektuur

Magistritööde näitus Disaini- ja Arhitektuurigaleriis on avatud 13. juunist kuni 1. juulini, kell 12-18.

AU pilt väike

Laeb infot...