Tallinna Tehnikaülikool

Targa linna arengut iseloomustab tehnoloogia ja ühiskonna kooseksisteerimine ning uuenduslikkus. Linnade jätkusuutlikkuse parendamiseks aga ei piisa ainult ühiskonda uute tehnoloogiate sissetoomisest. Selle saavutamiseks tuleb täiendavate meetmete kaudu luua sotsiotehniline süsteem, mille kumulatiivne mõju teeb võimalikuks stabiilse tehnoloogilise trajektoori asendamise uue töötava vormiga.

Selle muutumisprotsessi käigus, mida nimetame targale linnale üleminekuks, toovad linnakeskkonna sotsiotehnilised süsteemid kaasa mitmetasandilisi muutuseid, mis aitavad tehiskeskkonnale tutvustada targa linna tehnoloogiaid. Neid muutuseid tekitavad erinevad targa linna valdkondadevahelised projektid, mis loovad jõudsalt lahendusi, aitamaks kaasa eksisteeriva kohalike tavadega sotsiotehnilise süsteemi kohanemisele targa linna uuendustega. Need projektid loovad nii dünaamilise õpikeskkonna kui ka sotsiotehniliste uuenduste katseala tarkadele linnadele, lisaks aitavad kaasa institutsioonide ümberkorraldustega seotud protsesside käivitamisele ja toovad kaasa muid täiendavaid muudatusi, mis toetavad targa linna tehnoloogiate vastuvõtmist ning aitavad lahendada tehniliste ja sotsiaalsete muudatustega kohanemisel esinevaid probleeme.

Targale linnale üleminekul toimuvad protsessid on käivitanud vastavad targa linna projektid, millega paralleelselt tegeletakse ning mis elujõuliselt linnakeskkonda oma tööpõlluna kasutavad. Nende projektide paljunemisel kasvab sotsiotehnilistes linnasüsteemides hoogsalt uute nutitehnoloogiate, digiteenuste, ärimudelite, turundusmeetmete ja organisatsioonide hulk, mis täiustavad või asendavad olemasolevaid. Tehnoloogilisi struktuure ja linnataristu füüsilisi komponente muudetakse põhiliselt vastavalt linna sotsiaalmajanduslikele ja keskkondlikele raamtingimustele, institutsioonilistele ülesehitustele, organisatsioonide vahelistele koostöölepetele, strateegilistele suundadele ja poliitilistele korraldustele, teadmiste tootmise mehhanismidele ning linnakogukondade kultuurilistele vaadetele, eelistustele ja käitumisele.

Jätkusuutlikule targale linnale üleminekuprotsesside paremini mõistmiseks algatab TalTechi Arhitektuuri ja Urbanistika akadeemia täielikult rahastatud 4-aastase doktoriprogrammi, mille eesmärk on leida uus vaatenurk koostöömeetodite osas, mis kõige tõenäolisemalt toetaksid jätkusuutlikke üleminekuid mõjutavaid targa linna projekte. Tuues tähelepanu keskpunkti linnaorganisatsioonide dünaamika keerukuse, proovib antud doktoriprogramm ehitada sildu otsustava tähtsusega linnastipendiumi ja muude teadusharude (nt organisatsiooniõpe, innovatsiooniõpe, sotsioloogia, sotsiaalvõrgustiku ja kollektiivse käitumise uuring) vahel, kus uurimistöö eesmärk on uurida, millised organisatsioonilised dünaamikad hõlbustavad keerulisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud linnakeskkonda muutvate projektide teostamist ning jätkusuutliku targa linna üleminekuprotsessidega kaasnevaid probleeme ühiskonnas.

Projekti rahastab Horisont 2020 projekt FinEst Twins. Edukal kandidaadil on võimalus liituda teadlaste tiimiga, kes on kaasatud sellesse mainekasse Euroopa algatusse, mis investeerib kuni 15 miljonit eurot, et teostada mobiilsuse, energia, tehiskeskkonna, andmete ja valitsemise valdkonnas 10 laiaulatuslikku targa linna projekti. Projektid valitakse ideekonkursi käigus (www.taltech.ee/en/smartcity), mille fookuses on Eesti kohalike omavalitsuste poolt välja pakutud probleemid linnakeskkonnas ning nendest moodustub doktoriprogrammi empiiriline osa.

Antud 4-aastane ametikoht TalTechis annab võimaluse läbi viia teadusuuringuid targale linnale üleminekute vallas töötavate kogenud professorite ja teadlaste käe all. Tegemist on rahvusvahelise projektiga ning edukal kandidaadil on võimalus tegutseda koos laia võrgustikku kuuluva järelevalverühmaga koostööd tegevate maailma tipptasemel ülikoolide ja teaduskeskustega. Nende hulgas on näiteks Massachusetts Institute of Technology, University College London, Copenhagen Business School, City University of Hong Kong, The University of Edinburgh ja Erasmus University Rotterdam.

Tööpakkumine kehtib kuni 16. detsembrini 2020. Lisateave ja kandideerimisavaldused on saadaval TalTechi kodulehel: taltech.glowbase.com/positions/193

Laeb infot...