Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Raadi piirkonna visioonivõistluse võitis ideekavand, mille autoriteks olid arhitektuuri ja urbanistika akadeemia lektor Irina Raud ning vilistlased Agur-Andri Tarmo ja Anna Temmo.

Tartu Raadi piirkonna idee võidutöö
Raadi piirkonna võidutöö eskiis

Tänavu suvel välja kuulutatud visoonivõistlusega soovis linn leida terviklikku ruumilist lahendust ligi 30 hektari suurusele piirkonnale Roosi tänava ümbruses Puiestee tänavast kuni Muuseumi teeni. Tähtajaks laekus kolm võistlustööd.

„Žürii arvates kõige tugevama lahendusega konkursile tulnud R-Konsult OÜ pakkus välja Kasarmu tänava sihis kuni Muuseumi teeni kulgeva kergliiklustelje, mis ühendab omavahel kõik olulisemad piirkonna objektid Puiestee tänavast kuni ERMini välja. See juhtmõte haakub hästi Tartu linna arengusuundadega – luua sellist linnaruumi, kus jalgsi ja rattaga liikumine on maksimaalselt mugav ja turvaline,“ rääkis Tartu abilinnapea Reno Laidre.

Linnaarhitekt Tõnis Arjus rääkis, et võidutöö näol pole tegemist kohe töösse mineva lahendusega, kuid autorid on teinud mitmeid põhjalikke ettepanekuid, millega on võimalik tulevikuprotsessides arvestada. Võidutöö linnaruumiline eskiis on sisendiks detailplaneeringute koostamisele selles piirkonnas.

Võidutöö „SLOWscape“ meeskonda kuulusid Irina Raud, Agur-Andri Tarmo, Henri Richard Talgre, Anna Temmo.

Tutvu kavandiga lähemalt R-Konsulti kodulehel.

Artikkel on refereeritud Tartu linnavalitsuse pressiteatest.

Laeb infot...