Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli rektor nimetas majandusteaduskonna Ärikorralduse instituudi direktoriks Merli Reidolfi, kes seni töötas sama instituudi direktori asetäitjana.

Merli Reidolf

Merli Reidolfil on doktorikraad ning tema uurimisteemad on keskendunud regionaalse arengu ning innovatsiooni ja ettevõtluse arendamisele.

Ta on osalenud erinevates üleülikoolilistes ja teaduskonnapõhistes töörühmades ning rahvusvahelistes projektides.

Merli Reidolfi sõnul on direktor osa meeskonnast ning ainult koostöös saab ellu kutsuda vajalikke muutusi ja arengut. „Minu esmane soov on jätkata toetava ja inspireeriva töökeskkonna loomisega, nii füüsilise kui vaimsega, et oleks võimalusi erinevate teemade arutamiseks ja ideede elluviimiseks ning koostööks instituudi sees ja teiste partneritega väljaspool. Näen oma tugevust just seatud sihtide käima lükkamises“ lisas Reidolf.

Merli Reidolf alustab Ärikorralduse instituudi direktorina tööd alates 1.maist 2023.

Laeb infot...