Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) jätkub õppijate vastuvõtt avatud ülikooli. 23. augusti seisuga soovib sügisel õpinguid alustada 510 inimest. Dokumentide vastuvõtt lõpeb 26. augustil.

Kristjan Hirmo: diplom vääris pingutust!

Kõige rohkem avaldusi on avatud ülikooli esitatud programmeerimise mikrokraadikavale (160 avaldust) ja "Äriprotsessid digiühiskonnas" mikrokraadikavale (24 avaldust).

Huvilisi on köitnud ka turundus, teenusedisain, materjalide taaskasutamine ja ökodisain, hajaenergeetika, baasoskused küberturbe korraldamisest, kestlik mööbli kavandamine.

Koos mikrokraadidega on huvi ülikoolis õppimise jätkamise vastu tänavu oluliselt kasvanud ning sellel nädalal saab valida veel sobivaid õppekavasid ja üksikuid aineid, kus õppimist soovitakse alustada. Õpe avatud ülikooli kaudu toimub koos üliõpilastega ja on tasuline.

Avatud ülikoolis saab valida ligi 1000 inseneri, IT-, loodusteaduste, majanduse või merenduse eriala õppeainete seast. Avatud õppesse on oodatud nii noored, kel suvel ei õnnestunud pääseda ülikooli tasemeõppesse kui ka täiskasvanud, kes soovivad ennast täiendada valitud erialal või omandada uusi teadmisi mõnes muus valdkonnas.

Avatud õpe sobib kõigile, kes on omandanud vähemalt keskhariduse ning kes soovivad õppida endale meelepärases tempos ja mahus: võib läbida kogu bakalaureuse- või magistriõppekava; otsida õppeaineid ükshaaval; luua individuaalne õpingukava; valida huvipakkuvaid aineid mitmest erinevast õppekavast.

Laeb infot...