Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi e-meditsiini keskus alustab koostöös Põhjamaade teadlastega projekti, mille eesmärk on suurendada tervishoiuteenuste läbipaistvust, tõsta patsientide enesejuhtimise võimekust ning edendada terviseandmete digitaliseerimist, pakkudes partnerriikide riigiasutustele konkreetset tagasisidet ja juhiseid personaalsete e-tervise teenuste kavandamiseks, rakendamiseks ja hindamiseks.

E-meditsiini keskus arendab uuenduslikke digiteenuseid

Eesti e-meditsiini keskuse eksperdid panustavad Uppsala Ülikooli koordineeritud projekti „E-tervis Põhjamaade patsientidele: võrdlev analüüs ja edasiarendus“  (NordeHealth), mis keskendub Põhjamaades kasutusel olevate patsiendiportaalide rakendamise kogemuste uurimisele ning nendega seotud võimaluste ja väljakutsete kaardistamisele.

TalTechi e-meditsiini keskuse juhi, professor Peeter Rossi juhitud töögrupp keskendub uuenduslike digiteenuste arendamisele ja piloteerimisele, täpsemalt patsiendi sisestatavate terviseandmete ning kolmandate osapoolte rakendustelt saadava info integreerimisele patsiendiportaali.

„NordeHealth projektis osalemine  on suurepärane võimalus jagada parimaid praktikaid Eesti kogemusest riikliku e-tervise infosüsteemi ja patsiendiportaali loomisel ning arendamisel. Eesti on üks väheseid riike, mis võimaldab inimesele veebipõhist ligipääsu oma terviseandmetele, andes sealjuures väga põhjaliku ülevaate ravi käigus tekkinud andmetest ja nende kasutamisest,“ rääkis Ross. Projektiks osalemine aitab suurendada riiklike patsiendiportaalide kasulikkust, lisades raviandmetele ka inimese kogutud terviseandmed. See toetab patsiendi ja tervishoiutöötaja koostööd ning annab tõuke inimkesksema lähenemise saavutamisele tervishoius.

Projekti tegevustega alustatakse 2021. aasta jaanuaris ning eelarve suurus on 999 496 eurot, mis on ühtlasi suurima NordForsk teadusnõukogult toetuse saanud Eesti osalusega projekt. Lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile ning Uppsala Ülikoolile on projekti kaasatud Aalto Ülikool Soomest, Skövde, Örebro ja  Karlstadi Ülikoolid Rootsist, Norra E-tervise Uuringute Keskus ning OpenNotes Ameerika Ühendriikidest. NordForsk avaliku sektori digitaliseerimise teadus- ja innovatsiooniprogrammi konkursile laekus kokku 79 taotlust, millest rahastus määrati maikuu lõpus kuuele projektile. Kolmest Eesti partnerite osalusega rahastuse saanud projektist kahte on kaasatud Tallinna Tehnikaülikooli teadlased.

TalTechi e-meditsiini keskus on Eesti suurim e-tervise teadus- ja õppekeskus. Keskuse eesmärk on tervishoiu innovatsiooni ning digitaliseerimisega seotud infotehnoloogiliste lahenduste arendamine ning nende rakendamiseks vajalike koosvõimet tagavate tegurite uurimine.

Laeb infot...