Tallinna Tehnikaülikool

20. detsembril esitlevad TalTechi energeetikateadlased ning ettevõtte MikroMaschi tippspetsialistid uudset tehnoloogiat, mis täiustab alternatiivenergia kohapealset tarbimist ja hajutab hoone energeetilist tippnõudlust. Kasutusse peaks uus tehnoloogia jõudma 2-3 aasta jooksul.

Liginullenergiamajad eeldavad väga väikest aastaringset tarbitavat energiahulka. See tähendab  seda, et energiatarbimise saab katta lokaalselt toodetud taastuvenergia abil. Samal ajal võib nullmajade mõju elektrivõrgule siiski küllalt suur olla, kuna tarbimise ja tootmise kõverad reeglina ei kattu.

Töötav väikesalvesti

TalTechi energeetikud koostöös MikroMasch Eesti OÜ ja Lõuna-Korea akutootjaga Enertech Inc arendavad ja testivad modulaarseid energiasalvesteid, mis on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes, väikeettevõtetes ning tööstuses. Uued lahendused arendatakse välja taastuvenergeetika tarbeks. Akusalvestid võimaldavad paremini balansseerida päikese- ja tuuleenergia tootmist ja tarbimist. Selline salvestamisvõimalus aitab maandada ka riske, mis kaasnevad lühiajaliste elektrikatkestustega.

Väljatöötavas seadmes kasutatakse uudseid nano-pulbertehnoloogiaga liitiumioon akusid, millel on pikem eluiga võrreldes muude kaasaegsete akutehnoloogiatega. Ettevõtmist rahastas Euroopa Liit programmi Horizon2020 raames ja esimesed 15 kW/14.4 kW/h seadme katsetestid tehti Tallinna Tehnikaülikoolis juba 2019. a. augustis.

Hetkel käib uue tehnoloogia alternatiivsete kasutusvõimaluste uurimine. See võib sobida näiteks autode kiirlaadijate elektrivarustuse toetamiseks, muidugi teatavate muudatustega. Ka võib sellega lahendada probleemi, kuidas laadida elektriautosid kiirelt ning tõhusalt olukorras, kus elektrivõrgu võimsus on väike ja otse võrgust laadimine võtab liiga kaua aega. Seade töötab puhvrina, mis järk-järgult kogub energiat elektrivõrgust ning elekter auto kiirlaadimiseks saadakse otse salvestist.

Tänane arendustöö haakub peatselt algava Balti riikide ja Norra vahelise ETAGi poolt finantseeritava projektiga „Optimeeritud aku-energiasalvestid kodumajapidamistele“. Projekt algab aastal 2020 ning selle käigus keskendutakse peaasjalikult akusalvestite kasutusvõimaluste uurimisele regioonis.

TalTechi energeetika erialale ja ka teistele õppekavadele saab sisse astuda juba täna, vaata lähemalt SIIT.

Laeb infot...