Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi üliõpilaskonna esinduskogu on üliõpilaste kõrgeim otsustuskogu, mida valitakse kord aastas ja kuhu kuuluvad kõigi TalTechi teaduskondade esindajad. Esinduskogu võimuses on mõjutada kogu ülikooli elu ja olu läbi otsuste, läbi tudengite esindajate valimise otsustuskogudesse ning tudengiühenduste tegevuse suunamise kaudu.

Helena Väinmaa | Fotod: Mattias Kitsing

Kuidas esinduskogu töötab?

TalTechi esinduskogu koosneb 15 aktiivsest tudengist, iga teaduskonda esindab proportsionaalne hulk tolle teaduskonna üliõpilasi. Esinduskogu mandaadi alguses jaguneb kogu rahumeelselt kaheks: akadeemiliseks ja tudengielu komisjoniks.

Esinduskogu saab õppeaasta jooksul kokku kord kuus paariks tunniks. Mõlemad töögrupid arutlevad päevakorraliste teemade üle oma suunale vastavatel teemadel ja moodustavad seisukohti neile antud autoriteediga – kõigi tudengite nimel. See on tähtis töö, mille tulemused kajastuvad tudengielus ja selle korralduses: kas midagi nii otsest nagu üliõpilasmütsi statuudi muutmine, või midagi kaudsemat nagu mõnes nõukogus TalTechi tudengite esindamine.

Esinduskogus saadud väärtuslik kogemus ühe suure organisatsiooni ja demokraatia toimimisest käib igaühega meist kaasas terve eluaja ning mitte miski ei arenda eneseväljendus- ja avaliku esinemise oskust rohkem kui akadeemik Jaak Aaviksoole oma seisukoha selgitamine.

Picture of TalTech's representative body.

Esinduskogu külalised ja parimad boonused

Lisaks rektor Jaak Aaviksoo külaskäikudele käib esinduskogule tihti ettekandeid tegemas palju mitmesuguseid ülikooli arengu ja käekäigu jaoks olulisi inimesi: Üliõpilasesinduse ning üliõpilaskogude liikmed, rahvusvaheliste ja kohalike tudengite ning haridusega seotud organisatsioonide juhatuste liikmed ja teised põnevad tegijad. Meeldiva boonusena on esinduskogu liikmeks olemine kõigi jaoks eelduseks, et sinu häält tuleb kuulata – ja nii süveneb su mõtetesse nii rektor kui ka ükskõik milline külaline.

Üliõpilasesinduse ja esinduskogu liikmel on veel palju õigusi ja privileege, mida tavatudengeil pole – üliõpilasesinduse ruumide kasutamine, esimene info huvitavate projektide kohta ja lahedad võimalused reisimiseks: kõige hiljutisemad on esinduskogu ja üliõpilaskogude liikmete reis Kiievisse sealse Polütehnilise Instituudi tudengikonverentsile ning Baltimaade tehnikaüliõpilaste võrgustiku Baltech kohtumisele Kaunases. Kevadsemestril tulevad meile külla Nordteki tudengid – nendega tutvumist ja ise partnerülikoolides käimist hõlbustab esinduskogu liikmelisus suuresti.

Esinduskogu liikmed on ka kõige rohkem kursis uute koolisiseste uudiste ja tähtsate arengutega – millised muudatused toimuvad mõnes töögrupis või nõukogus, kus algab ehitus, kuhu panna kampuses snäkiautomaadid ja kott-toolid… 

Kandideeri, vali, jälgi. Sinu ülikool ju!

Esinduskogusse saavad kandideerida kõik TalTechi üliõpilased.

Esinduskogusse kandideerimine on esimene samm selle nimel, et teha TalTech selliseks ülikooliks, nagu tudengid tahavad.

Kandideerida on võimalik ajavahemikus 07.–28. veebruaril 2020 ja oma hääle sobiva kandidaadi poolt saab anda 02.–15. märtsil 2020.

Rohkem infot valimiste kohta siit.

Laeb infot...