Tallinna Tehnikaülikool

Intervjuu MBA õppekava osaleja Kaspar Müüliga.

Kaspar Müül
Kaspar Müül

Palun rääkige endast ja oma senisest karjäärist!

Mul on magistrikraad elektroenergeetikas. Peale lõpetamist pakuti mulle Rootsis tööd firmas ABB Power Grids, hilisema nimega Hitachi Energy. Praeguseks töötan samas ettevõttes projektijuhina koordineerides rahvusvahelist meeskonda, kes asub hajutatult üle maailma Rootsis, Norras, Poolas, Saksamaal, Indias, Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Arendame ja müüme SCADA süsteeme ja meie klientideks on erinevate piirkondade elektrivõrkude operaatorid. Praegu juhin projekte Singapuris, Egiptuses, Itaalias, Sloveenias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Millest tõukus soov MBA-sse astuda? Mis oli Teie eesmärk?

Planeerisin ärindusse suundumist tegelikult juba aastaid. Astusin MBA-sse, et õppida juhtima meeskondi ja protsesse ning omandada pädevused, mis toetaksid minu insener-tehnilisi teadmisi.

Miks valisite just TalTechi MBA õppekava?

Mulle meeldib, et õppekava on loogiliselt üles ehitatud, õppeaineid täiustavad üksteist. Tehnikaülikooli MBA õppekava eristus teistest MBA kavadest õppetöö korralduse poolest: auditoorne töö toimub 3 päeva kuus, mis sobib hästi töötavatele inimestele. Mul on hõlbus korra kuus Rootsist Tallinna reisida ja ka õppekava hind on taskukohane – tööandja maksab minu õpingute eest kokku 10 000–11 000 eurot.

Milliseid oskusi või pädevusi on senised õpingud kõige enam arendanud?

MBA õpingud on aidanud mul silmaringi laiendada oma eriala välistes valdkondades. Näiteks personalijuhtimises saime teadmisi, kuidas töötajaid motiveerida ja nende karjääri suunata. Saan õpitut ära kasutada enda meeskonna toetamisel. Igapäevaselt rakendan ka õpingutest saadud pädevusi, kuidas digitaalses keskkonnas efektiivselt meeskondi juhtida.

Mitu korda nädalas grupitöid tehes areneb meeskonnatöö oskus oluliselt. Meil on tore rahvusvaheline grupp väga töökate ja motiveeritud inimestega erinevatelt erialadelt, nagu näiteks IT, FinTechid ja turundus. Meil on üksteiselt väga palju õppida!

Kuidas olete õpingutega rahule jäänud? Kas on midagi, mida võiks parendada?

Õpingud on hästi sujunud ─ veebiõppega saavad kõik kenasti hakkama. Õppetöö on paindlik: saame alati anda tagasisidet ja meid võetakse kuulda. Näiteks soovitasime kahe õppeaine järjestust muuta ja nüüd on õppekavas juba vastav muudatus tehtud.

Tean, et MBA õppekava osalejatel on oma ärimentor. Palun rääkige tööst mentoriga lähemalt!

Meie mentor on Confido kliendikogemuse valdkonna juht Kristjan Jasinski. Ta on hästi suure empaatiavõimega ning inspireeriv inimene, kes aitab sul oma elule ja karjäärile uue pilguga vaadata. Õpingute alguses tegime DISC isiksusetesti, et mõista, mida on tarvis enda juures arendada. Üks-ühele vestlus mentoriga toimub kord semestris, kuid Kristjan on vajadusel alati olemas.

Kellele Te MBA õppekava soovitate?

Soovitan õppima tulla ambitsioonikatel spetsialistidel või keskastmejuhtidel, kes tahavad end täiendada ning ümbritseda end motiveeritud inimestega. Kui suhelda inimestega erinevatelt erialadelt ning kultuuridest, siis  teie silmaring avardub märkimisväärselt.

Lähem info: taltech.ee/mba

Sisseastumine: 01.01-06.07.2022 kell 12.00

Laeb infot...