Tallinna Tehnikaülikool

Arengukavas seadsime eesmärgiks ettevõtluslepingute mahu suurendamise, ülikoolist võrsuvate iduettevõtete arvu kasvu, aktiivsema tehnoloogiate patenteerimise ja litsentseerimise. Teadlaste toetamiseks ettevõtluslepingute mahu suurendamisel on ülikool tööle võtnud kogemustega projektikirjutajad ja tehnosiirde eksperdid. Alustame juba sel semestril ettevõtlusseminaride ja mentorpäevadega teadlastele, kel on soov oma teadustulemus iduettevõtteni viia.

Väljatöötamisel on ka arendusgrant, mille eesmärk on pakkuda teadlasele-doktorandile toetust oma tulemuste kommertsialiseerimise ettevalmistamiseks, sealhulgas teostatavusuuringuteks, prototüüpimiseks ja äriplaani koostamiseks.

Algab ka 14 miljoni eurose mahuga seitsmeaastane projekt ettevõtete toetamiseks. Eesmärk on võimaldada juurdepääsu kõige uuematelele robootika ja tehisintellektika lahendustele. Meie poolt osalevad siin inseneriteaduskond ja IT-teaduskond. 

Ülikoolis töötab sellest kevadest stipendiumite ja annetuste spetsialist. Eesmärk on lähiaastatel mitmekordistada stipendiumite mahtu, mis on praegu 150 000 eurot aastas.

Me kavatseme inimesi ja ettevõtteid suunata ka ülikoolile rohkem annetama. Plaanime koguda ülikooli töötajate ja tudengite mõtteid, kuidas seda kõige paremini teha. Samuti kutsume kõiki ühiselt leitud ideid ka ühiselt ellu viima.

Vaadake kindlasti meie kodulehekülge taltech.ee/koosloome!

Laeb infot...