Tallinna Tehnikaülikool

Raiskamine on praegu maailma üks suuremaid murekohti, kusjuures inimkond saab küll aru, et nii majanduses kui ka olmes esineb tohutul hulgal materjali, tööjõu, energia ja teiste ressursside raiskamist, kirjutab Postimees.

Mart Saarna Liisa Kurissoo mehaanika ja metroloogia katselabor
Mehaaniliste katsetuste ekspert Mart Saarna ja labori juhataja Liisa Kurissoo

Autor: Ain Alvela

Mõistetakse, et raiskamist on tarvis vähendada, aga sageli midagi asjalikku ette võtta ei osata. Teadlased võivad siin appi tulla, aidates materjali juba varakult katselaboris hinnata.

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) mehaanika ja metroloogia katselabor tegeleb peaasjalikult metallide ja nende erinevate sulamite katsetamise teenuse pakkumisega ettevõtetele. Aastaid väldanud töö tulemusena on laboris täheldatud, et klient jõuab oma materjaliga sinna enamasti siis, kui juba on vaja tegeleda tagajärgedega.

Katselabori juht Liisa Kurissoo toob põhjuseks asjaolu, et tihtipeale on tegemata jäänud põhjalik kvaliteedikontroll või on see tehtud osaliselt, jättes mõne olulise mõjutaja arvesse võtmata. Aga nagu igas teiseski eluvaldkonnas, aitab ennetamine ära hoida suurel hulgal hilisemaid probleeme.

«Tänapäeva kiire tarbimise kõrval on üha aktuaalsemaks muutunud toodete valmistamisel looduse ning rahaliste ressursside säästmine,» tunnistab Kurissoo. «Algselt on oluline inseneridel tagada läbi projekteerimise tootele pikk eluiga ja materjali taaskasutatavus ning seejärel leida sobilikud tootmisprotsessid ja kvaliteetse, kuid ka soodsa materjali tarnija.» Liisa Kurissoo sõnul on labor leidnud oma tegevuses väljundi just ettevõtetele suunatud teenuste osutamises ning kuigi ollakse osa Taltechi mehaanika ja tööstustehnika instituudi struktuuriüksusest, tegutsetakse põhimõtteliselt isemajandava äriühinguna. Laboris on ametis küll materjaliteadlased, aga nad annavad oma panuse ka ettevõtte probleemide lahendamisele ja ennetamisele. Selle võrra on muidugi teadustöö mahukus vähenenud, tuleb teha valikuid.

«Anname ettevõtetele meelerahu ja kindlustunde, et metallmaterjal, mida nad tootmisse võtavad, on kvaliteetne ja toodetava seadme või detaili valmistamiseks sobilik. Sellepärast tasub kasvõi oma meelerahu huvides enne mahuka partii tootmisse võtmist lasta materjal enne üle kontrollida,» iseloomustab Kurissoo labori tegevust. «Paraku näitab elu, et laborisse jõutakse oma materjalidega peaasjalikult alles siis, kui mingi probleem on juba käes. Samas saab ka seda öelda, et kes juba kord on meile jõudnud, see oskab edaspidi ennetustöö olulisust rohkem teadvustada.»

Kes ettevõtetest tunneb huvi, saab võtta ühendust:

TalTech Mehaanika ja metroloogia katselabor (e-posti aadress: mlab@taltech.ee)

Loe artikli pikka versiooni Postimehe portaalist.  

Mart Saarna mehaanika ja metroloogia katselabor

Laeb infot...