Tallinna Tehnikaülikool

Üliõpilaste teadustööde 2022. a. riiklikul konkursil olid edukad loodusteaduskonna üliõpilaste mitmed teadustööd.

Loodusteaduste valdkonnas pälvis 2. preemia magistriõppe astmes rakenduskeemia ja biotehnoloogia õppekava üliõpilane Kaisa Falkenberg lõputöö eest „-4,8 kb enhanseri ja MEF2 transkriptsioonitegurite roll BDNF geeni regulatsioonis roti kortikaalsetes ja hipokampaalsetes neuronites“ (juhendajad keemia ja biotehnoloogia instituudist Annela Avarlaid ja professor Tõnis Timmusk).

Ära märgiti doktoriõppe astmes keemia ja biotehnoloogia õppekava üliõpilase Estelle Silmi doktoritöö „Tsüklopentaan-1,2-diooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid” (juhendaja uurija-professor Tõnis Kanger) ja bakalaureuse astmes rakenduskeemia ja geenitehnoloogia üliõpilase Evelyn Pili lõputöö „Inimtegevuse mõju ränivetikate kasvule Läänemeres“ (juhendajad meresüsteemide instituudist Sirje Sildver ning keemia ja biotehnoloogia instituudist Maria Cecilia Sarmiento Guerin ja Lenne Nigul).

Arsti- ja terviseteaduste valdkonnas tunnustati 2. preemiaga füüsikaliste loodusteaduste õppekava üliõpilase Juhan Reimandi doktoritööd „Amüloid-beta staatuse vastuolu PETuuringul ning liikvorianalüüsil: kliiniline ja patofüsioloogiline tähendus“ (juhendajad tervisetehnoloogiate instituudi praktik-professor Sergei Nazarenko ja Amsterdami Vrije ülikooli professor Philip Sheltens)

Laeb infot...