Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool teeb aktiivset koostööd ettevõtetega, et teoreetilised uuringud leiaksid kohe ka praktilise väljundi. Üheks heaks viimase aja näiteks on koostöö tehnoloogiaettevõttega R8 Technologies OÜ.

Molika Meas magister TalTech
TalTechi magister Molika Meas pälvis oma tööga tehnoloogiaettevõtte tähelepanu

Autor: Ketlin Rauk

Juri Belikov on Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi professor ja mittelineaarsete juhtimissüsteemide töörühma juht. Just tema juhendas magistritööd, mille autoriks oli Molika Meas, kes oli praktikal ettevõttes R8 Technologies OÜ. Seal asus ta hiljem ka tööle ning paralleelselt tegi uurimistööd*.

Intervjuus selgitavad Juri Belikov, R8 Technologies kaasasutaja ja arendusmeeskonna juht Ahmet Köse ning Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituudi professor ja arukate süsteemide keskuse juht Eduard Petlenkov tähelepanu pälvinud töö väärtust ning ülikooli ja ettevõtte vahel alguse saanud koostööd.

Palun rääkige Molika Measi magistritööst lähemalt, mida võib pidada selle kõige olulisemaks tulemuseks?

Juri Belikov: "Töö tulemusena sai välja töötatud uudne metodoloogia ja algoritmid, mis sai publitseeritud ühe rahvusvahelise konverentsi ja ühe teadusliku ajakirjaartiklina. Koostöös ettevõttega töötasime välja lahenduse, mis aitas viia nende toote uuele tasemele. Samuti pälvis tehtud töö eripreemia Tallinna Tehnikaülikooli IT innovatsiooni festivalil."

Millist konkreetset abi sai sellest projektist ettevõte?

Ahmet Köse: "R8 Technologies on Eesti iduettevõte, mis on arendanud välja ainulaadse tarkvaralise tööriista – R8 Digitaalse Operaatori. See võimaldab ärihoonete kaugjuhtimist tehisintellekti abil, mis tagab hoonetes kõrgeima sisekliima minimaalsete kuludega. R8 platvorm kogub andmeid reaalajas (24/7) ja õpib hoone dünaamikat, et optimeerida selle energiakäitumist. Tehisintellekt otsustab, mida teha, et säiliks sisekliima ja kulud oleksid minimaalsed. Samas klientidel võib aga olla raske tehisintellekti usaldada – kas ta langetab ikka õigeid otsuseid? Millest ta oma otsustes lähtub? Euroopa Liidu uued suunised, mis lähiajal kehtima hakkavad, nõuavad aga just seda, et tehisintellektil põhinevad lahendused peavad olema igati läbipaistvad ning neid peab saama lihtsalt lahti seletada. Seega oli oluline luua usaldusväärne tehisintellekt, kelle otsustes ei oleks põhjust kahelda. Sealt tuligi mõte ettevõtte ja ülikooli vaheliseks koostööks – luua lahendus, kus tehisintellekt oskaks seletada ja põhjendada oma otsuseid."

Kas on võimalik ka öelda, mis on tehisintellekti õpetamise juures kõige olulisem?

Eduard Petlenkov: "Oluline on, et tehisintellekt asjadest õigesti aru saaks. Tooks ühe näite: õpetame koolilapsi ja teeme testi valikvastustega (A, B, C, D), kusjuures õige vastus on tavaliselt A. Lapse intellekt õpib täpselt nii nagu tehisintellekt. Ta kohe taipab, kuidas „õigesti“ vastata ja isegi kui see on õige, siis kas me saame seda vastust usaldada? Peab küsima „miks?“. Just sellele küsimusele seletatav tehisintellekt vastabki.  Niisiis on alati oluline teada, miks tehisintellekt just midagi otsustab."

Mis selle tulemusel muutus ettevõtte klientide jaoks?

Ahmet Köse: "Uuendatud süsteem on muutunud lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Inimene, kes hoonet hooldab, saab seadmelt info koos selgitustega. Nii näeb ta kohe ära, kus on probleem, mis probleemi põhjustab, ja saab teha vastavalt otsuseid, kuidas probleemi lahendada, keda vaja kohale kutsuda jne. Need teadmised muudavad süsteemi esiteks kliendi jaoks usaldusväärsemaks, teiseks aitavad säästa aega ja raha, kuna probleemi ei pea enam otsima hakkama, vaid see on kohe selge."

Miks on aga ülikooli jaoks oluline teha koostööd ettevõtetega?

Juri Belikov: "Esiteks see, kuna me näeme kohe, et mida meie ülikoolis teeme, ei jää paberile, vaid pakub tegelikult huvi tööstusele. Võiks uhkelt öelda, et teoreetilised uuringud leidsid selle näite puhul kohe väljundi praktikas."

Eduard Petlenkov: "See, kuidas teadmised praktikasse kanda ja neid rakendama hakata, on väga suur töö, lausa omaette teadus! Oleme R8-le tänulikud, et vastavalt meievahelisele kokkuleppele saame koostöös saadud tulemusi avalikustada ja ka teadusmaailmale kättesaadavaks teha."

Ahmet Köse: "Koostöö oli väga edukas ja jätkame seda kindlasti. Jätkame ka oma uurimistööd - uurime, otsime ja arendame ning püüame oma IT lahendustega aidata inimesi üle kogu maailma."

Loe ka Molika Meas'i magistritööd "XAI baasil veatuvastuse, diagnostika ja jälgimise meetod ventilatsioonimasinate jaoks".

Laeb infot...