Tallinna Tehnikaülikool

29. juunil alustab tööd peaminister Jüri Ratase poolt ellu kutsutud valitsuse ekspertkogu, mille liikmeks kinnitati Tallinna Tehnikaülikooli majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi professor Kadri Männasoo.

Lisaks majandusteadlastele on ekspertkogu liikmeteks ka ärijuhid ning eksperdid, kogu eesmärgiks on nõustada Vabariigi valitsust majanduse ergutamise, inimeste toimetuleku parandamise ja ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes

Professor Kadri Männasoo sõnul on tegemist tänuväärse algatusega, mis on jätkuks edukale koostööle valitsuse ja teadlaste vahel pidurdamaks COVID-19 levikut. „Kriisid toovad paratamatult kaasa majandusraskusi, kuid kriis on ka parim aeg struktuurseteks muutusteks majanduses. Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kava raames avanevad toetus- ja laenuressursid tuleb sügiseks valmivasse investeerimiskavva rakendada viisil, mis tõstab Eesti majanduse konkurentsivõimet nii Euroopas kui globaalselt“ ütleb Kadri Männasoo.

Kadri Männasoo, majanduse elavdamise ekspertkogu

Laeb infot...