Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskond peab oluliseks üliõpilaste motiveerimist stipendiumiga, kuna panus meie nutikate ja pühendunud tudengite teadmiste omandamisse on investeering Eesti ja kogu maailma tulevikku.  Majandusteaduskonna stipendiumid on mõeldud hea õppeedukuse ja aktiivse eluhoiakuga üliõpilastele.

Teaduskond andis välja kaks bakalaureuseõppe stipendiumit summas 1000 eurot ja ühe magistriõppe stipendiumi summas 1500 eurot.

Bakalaureuseõppe stipendiumid pälvisid õigusteaduse üliõpilased Norman Aasma ja Sonja Kojo. Norman on silmapaistva akadeemilise edukusega üliõpilane, kelle keskmine hinne on muljetavaldav 5,0. Lisaks suurepärastele akadeemilistele tulemustele on ta tegev Euroopa õigustudengite ühenduse Eesti haru juhatuses ja on samas STEP ehk üliõpilaspraktikantide vahetusprogrammi direktor. Ühtlasi kuulub ta Tallinna Tehnikaülikooli tudengiorganisatsiooni MTÜ Õigus Juuratudengid. Norman täiendab end erialaselt veebipõhistel platvormidel, nagu Coursera ja EDX ning laulab Tallinna Tehnikaülikooli kammerkooris.

Sonja Kojo on kõrge õppeedukusega tudeng, kes on oma aktiivsuse ja positiivse suhtumisega teistele tudengitele eeskujuks. Sonja kuulub Tallinna Tehnikaülikooli tudengiorganisatsiooni MTÜ Õigus Juuratudengid juhatusse ning on tegev Soome tudengisaadikuna, et tutvustada Tallinna Tehnikaülikooli soome õpilastele ning innustada neid TalTechi õppima asuma.

Magistriõppe stipendiumi pälvis väga kõrge õppeedukusega juhtimise ja turunduse üliõpilane Meril Mägi, kelle keskmine hinne on 4,90. Magistriõpingutele lisaks täiendab Meril end järjepidevalt erialaste koolituste raames. Merili lähituleviku ambitsioon on rajada oma looduskosmeetika ettevõte.

Stipendiaat Meril Mägi ja dekaan Enn Listra
Stipendiaat Meril Mägi ja majandusteaduskonna dekaan Enn Listra.

Majandusteaduskonna stipendium asendab lillestipendiumit, mida polnud COVID-19 olukorrast tingituna võimalik välja anda. Lillestipendium on majandusteaduskonna tudengilt tudengile stipendium, kus lõpetajad innustavad oma sõpru ja lähedasi lillede kinkimise asemel annetama raha stipendiumifondi. Majandusteaduskond kahekordistab annetustena kogutud summa, mis jagatakse stipendiaatide vahel.

Laeb infot...