Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli majandusvõistlusel osales kokku 132 gümnasisti, kellest kaks parimat said ülikoolis õppekoha.

TalTechi majandusvõistlus
TalTechi majandusvõistlus

Majandusteaduskonna dekanaadi juhataja Iris Laak rõõmustas osalejate rohkuse üle ja kinnitas: „132 osalejast  saavutasid kaks õpilast vajaliku punktisumma ning saavad TalTechi astuda eritingimustel. See tähendab, et esitades avalduse oma unistuste erialale, loetakse nende õppeprogrammi lävend täidetuks sõltumata riigieksamite tulemustest. Lisaks oli parimatele välja pandud rahalised auhinnad.“

Žürii esimehe, TalTechi ärinduse programmijuhi Tarvo Niine kinnitusel olid gümnaasiumiõpilaste ettevõtlusalased teadmised väga heal tasemel, mida näitasid ka selle teema õigete vastuste suur osakaal.

„Kõige keerulisemaks pähkliks oli ülesanne, kus õpilastel tuli leida firma nõudlus- ja kasumifunktsioon ning välja arvutada tootmismaht ning kasum. Selle ülesande lahendas ära 7 osalejat,“ selgitas Niine.

Tarvo Niine jagas ka ühte võistluse ülesannet, millega igaüks saab end proovile panna: „Elektrijaamas on 3 turbiini A, B ja C, milledest aasta jooksul hoiti turbiini A töös 90% koguajast, turbiini B 70% ja turbiini C 60% koguajast. Mitu protsenti koguajast minimaalselt said olla töös kõik turbiinid?“

Ülesandeid koostasid TalTechi majandusteaduskonna teadlased ja õppejõud ning võistluse eesmärk oli äratada õpilastes sügavamat huvi majanduse vastu ning innustada edasiõppimist.

Koroonaviirusest tulenevalt toimus võistlus sel aastal virtuaalselt TalTechi Moodle’i keskkonnas ning osalejate identifitseerimiseks ja kõrvalise abi kasutamise välistamiseks kasutati monitoorimistarkvara Proctorio.

Tarvo Niine selgitas: „Proctoriot kasutati, et tagada aus võistlusel osalemine. Iga õpilane identifitseeriti ID-kaardiga ning võistluse ajal oli avatud osaleja arvuti veebikaamera ja mikrofon ning õpilase arvutis oli peatatud veebibrauseritele ligipääs.“

Majandusvõistlus sai alguse 2020. aastal ning oli pühendatud majandusteaduskonna 80. juubelile. Võistlus osutus üle ootuste populaarseks ja sellel osales 120 õpilast 42st Eesti koolist. Seetõttu otsustas TalTechi majandusteaduskond teha võistlusest iga-aastase traditsiooni.

Võistlust korraldavad TalTechi eksami- ja olümpiaadikool ning majandusteaduskond.

Laeb infot...