Tallinna Tehnikaülikool

Kakskümmend aastat järjepidevat tööd mereandmete administreerimisel päädis Tallinna Tehnikaülikooli töörühmale Prantsusmaa kõrghariduse,  teaduse ja innovatsiooni ministeeriumi karikaga „Euroopa tähed“.

Merenduse töörühm karikas Horizon

Nimelt töötas TalTechi meresüsteemide instituudi mereandmete administreerimise töörühm aastatel 2016-2021 EL Horizon 2020 projektis „SeaDataCloud“, mis hõlmas peaaegu kõiki Euroopa meredega külgnevaid riike.

Projekti eesmärk oli edasi arendada eelnevate mereandmete administreerimist edendavate projektide Sea-Search (algas aastal 2002), SeaDataNet ja SeaDataNet2 teenuseid ja suurendada nende kasutamisulatust. Kasutusele võeti pilve- ja HPC-tehnoloogia (inglise keeles High Performance Computing) .

Mis tõi edu?

TalTechi projektijuhi Madis-Jaak Liloveri sõnul oli edu aluseks õige kontseptsioon. „Kuna merel on teaduslaevadega mõõtmine väga kallis, siis projekti läbiv idee „Mõõda üks ja kasuta mitu korda!” on väga aktuaalne ja järgimist väärt. SeaDataCloud parandas ja optimeeris oluliselt andmevahetust, nii Euroopa kui ka ülemaailmsete andmevõrgustikega.“

Andmete administreerimisel kasutati nn FAIR lähenemist, mis tähendab, et andmed pidid olema leitavad (findable), ligipääsetavad (accessible), koostalitusvõimelised (interoperable) ja taaskasutatavad (reusable).

Andmed oluliste merealade kohta

Meresüsteemide instituut on teinud võimalikuks SeaDataCloud kaudu ligipääsu ca kahekümne tuhandele temperatuuri ja soolsuse vertikaalsele profiilile aastatest 1978 kuni 2002, mis mõõdeti põhiliselt teaduslaevadelt „Aju-Dag“ ja „A.Veimer/Livonia”. Samuti pea kümnele tuhandele temperatuuri, soolsuse, vees lahustunud hapniku ja klorofüll a sisalduse vertikaalsele profiilile aastatest 2010 kuni 2019, mida mõõdeti peamiselt TalTechi uurimislaevaga „Salme“.

Euroopa mereteaduskogukonnale on ülitähtis, et TalTechi meresüsteemide instituudi andmed hõlmavad olulisi Läänemere alasid – näiteks Soome lahte, Liivi lahte ja Irbe väina, mille kohta teistel riikidel andmeid napib.

Projekti juhtis Michele Fichaut IFREMER instituudist (Institut francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, France) ning TalTechi vastutav täitja oli vanemteadur Madis-Jaak Lilover. Lisaks andsid oma panuse projekti õnnestumisse IT insener Jaak Karjane, metaandmete haldur Villu Kikas ja teised merel mõõtmisi teostanud meresüsteemide instituudi töötajad.

SeaDataCloud projekti hajusandmebaasi edastasid 34 Euroopa mereriiki Soomest Gruusiani oma nii aastatetagused kui ka käesoleva aja mereparameetrite mõõtmised, kokku on andmebaasis rohkem kui kaks miljonit kirjet, mida iga huviline saab vaadata lingilt seadatanet.org.

Laeb infot...